Po reformie edukacji żadna z wejherowskich placówek oświatowych nie zostanie zamknięta

Piątek, 10 Luty 2017
Wejherowo

Na mocy obowiązującej od 26 stycznia 2017 r. ustawy wprowadzającej reformę edukacji, zmiany w wejherowskim systemie oświaty rozpoczną się już od 1 września 2017 roku. Znana jest już sieć szkół. Żadna z placówek oświatowych nie zostanie zamknięta. 

Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształcona zostanie w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegną likwidacji poprzez wygaszanie.

- W Wejherowie żadna ze szkół nie zostanie zamknięta – tłumaczy Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik miasta Wejherowa. - Skupiliśmy się przede wszystkim na zachowaniu dotychczasowej sieci placówek oświatowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja, staną się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi – tak będzie w przypadku Zespołu Szkół nr 1, który przekształcony zostanie w Szkołę Podstawową nr 6, Zespół Szkół nr 2 przekształcony zostanie w Szkołę Podstawową nr5, aZespół Szkół nr 3 w Szkołę Podstawową nr 8. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wchodzi Liceum Ogólnokształcące nr 2, Gimnazjum nr 5, które od 1 września br. zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 11. Jedyna zmiana dotyczy Gimnazjum nr 1, które zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 9 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach – na Osiedlu Tysiąclecia i w budynku przy ul. Sobieskiego. Dodam, że w ramach „dziewiątki” będą wygaszane dwa ostatnie roczniki Gimnazjum.

Jak mówi Olga Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, w budynku obecnego Gimnazjum, które dostosowane jest do potrzeb uczniów starszych klas, od 1 września 2017 r. rozpocznie już naukę młodzież w 7 klasie. W budynku „dziewiątki” pozostaną klasy młodsze.

- Zależało nam na tym, aby jak najłagodniej przejść przez reformę edukacji, stąd np. decyzja o pozostawieniu bez zmian obwodów szkół– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik miasta Wejherowo. 

Komentarze
Reklama