Po XLIII Sesji Rady Gminy Wejherowo

Piątek, 4 Czerwiec 2010

Kilkanaście podjętych uchwał, w tym o pomocy dla powodzian i zmianach w budżecie na 2010 rok, były głównym tematem 43. już Sesji Rady Gminy Wejherowo.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Danilczyk. Po wysłuchaniu informacji o działalności Wójta Gminy oraz komunikatów Przewodniczącego, radni przeszli do podejmowania uchwał. Nadali nazwy ulicom w Nowym Dworze Wejherowskim oraz w Gowinie. Nabyli również nieruchomości i grunt pod infrastrukturę techniczną w Gościcinie.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o pomocy dla powodzian i przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino i Bolszewo – „Dolina Bolszewki” w Gminie Wejherowo.

Zgodnie podeszli również do udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Bolszewie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Bolszewie. – Prace mają przywrócić historyczny wygląd prezbiterium oraz dobry stan techniczny i walory estetyczne ołtarzy bocznych – mówi Bożena Reszke, przewodnicząca Komisji Oświaty.

Wójt Gminy Wejherowo odpowiedział na zapytania i interpelacje radnych, którzy zgłosili temat ulicy Jaskółczej i Zamostej w Bolszewie oraz pomysł przedłużenia linii autobusowej nr 3 i 7 na ulicy Robakowskiej w Gościcinie. – Wszystkie sprawy zbadamy i w miarę możliwości będziemy naprawiać – mówił wójt. – Co do sprawy Zamostnej – kilkanaście interwencji mieszkańców udało nam się załatwić, jednak chcemy zorganizować spotkanie, by temat ten zakończyć kompleksowo – dodał.

Wolne wnioski zakończyły 43. Sesję Rady Gminy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020