Początek szkoły, koniec edukacji

Czwartek, 6 Wrzesień 2012
Powiat Wejherowski

3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Jest to pierwszy rok, w którym będzie obowiązywało Rozporządzenie MEN całkowicie zmieniające nauczanie historii.

W proteście przeciwko rugowaniu historii z polskich szkół zrodził się ogólnopolski ruch społeczny skupiający tysiące osób. Działania Komitetu wspiera NSZZ Solidarność, liczne stowarzyszenia, organizacje historyczne, publicyści, profesorowie, nauczyciele historii.

W całej Polsce zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Projekt ten zakłada zapisanie w Ustawie nauczania lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych w wymiarze 180 godzin, czyli przez 3 lata nauki po 2 godziny tygodniowo. Dodatkowo rozszerza naukę historii w szkole podstawowej ze 130 do 165 godzin.

W dniach poprzedzających początek roku szkolnego na ulice polskich miast wyjdą wolontariusze zbierający podpisy. Odbędą się również konferencje prasowe pod hasłem "Początek szkoły - koniec edukacji".

Już tylko do 15 września można poprzeć obywatelski projekt ustawy przywracający lekcje historii w szkołach. Wykaz miejsc, gdzie będą zbierane podpisy znajduje się na stronie internetowej akcji www.przywracamyhistorie.pl. Zamieszczona jest tam również lista poparcia dla projektu ustawy. Listy z poparciem można wysyłać do siedziby Komitetu do dnia 15 września br.

Komentarze
Reklama