Podatki 2013. Zmiany w PIT. Ulga na internet

Piątek, 28 Grudzień 2012
Małe Trójmiasto

Ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278, dalej: ustawa z 24 października 2012r.) wprowadzone zostały zmiany dotyczące między innymi możliwości korzystania z ulgi internetowej.

Ulga internetowa w zeznaniu podatkowym za rok 2012

Ustawa z 24 października 2012 r. ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że rozliczenia ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym za rok 2012 należy dokonać zgodnie z dotychczasowymi zasadami . I tak, od dochodu można odliczyć kwotę wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w  szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. - informuje Aleksandra Reszka z firmy ksiegowoscdlamalych.pl

Z początkiem 2013 r. nie zmieni się limit odliczenia. Dalej będzie on wynosił 760 zł. Wydatki nadal będą musiały być ustalane na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zawężony jednak zostanie krąg podatników, którzy będą mogli rozliczyć w  zeznaniu podatkowym za rok 2013 wydatki poniesione na korzystanie z  internetu. Odliczenie od dochodu wydatków poniesionych z  tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Blokuje to możliwość skorzystania z ulgi na internet podatnikom, którzy w zeznaniu podatkowym za rok 2012 ją wykorzystali. A co z osobami, które do czasu wejścia w życie nowelizacji nie odliczyły wydatków na internet w co najmniej 2 latach podatkowych? Do nich kierowany jest przepis przejściowy, w myśl którego podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012 po raz pierwszy skorzystał z odliczenia ulgi na internet, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Przepis ten nie obejmuje jednak swoją dyspozycją wszystkich sytuacji, kiedy podatnik w  związku z nowelizacją nie odliczyłby ulgi na internet co najmniej dwukrotnie. Jeżeli bowiem stwierdzenie "w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia" rozumieć jako niekorzystanie z ulgi od roku, w którym zaczęła ona obowiązywać, do roku poprzedzającego rok, w  którym podatnik będzie chciał ją wykorzystać, to wówczas osoby, które skorzystały z ulgi na internet np. w zeznaniu za rok 2009, a następnie z  jakichś powodów nie mogły jej wykorzystać, nie miałyby prawa do odliczenia jej w roku 2013. Powodem byłoby to, że w okresie poprzedzającym lata 2013-2014 skorzystali z odliczenia, nie mogą również skorzystać z przepisu przejściowego, bowiem w roku 2012 nie skorzystali z ulgi po raz pierwszy.

Podsumowując:

  • Podatnik, który w ostatnich latach kilkakrotnie rozliczał ulgę internetową, rozliczając zeznanie podatkowe za rok 2013, nie będzie mógł już jej uwzględnić.
  • Podatnik, który chciałby po raz pierwszy skorzystać z ulgi internetowej w roku 2013, będzie mógł rozliczyć ją w zeznaniu za lata 2013 i 2014.
  • Podatnik, który skorzystał z ulgi po raz pierwszy w zeznaniu za rok 2012, korzystając z przepisu przejściowego, skorzysta z ulgi jeszcze w  zeznaniu za rok 2013.
  • Podatnik rozliczył ulgę internetową tylko raz, w zeznaniu za rok 2009. Nie ma prawa do skorzystania z niej w roku 2013, ponieważ korzystał z odliczenia w  okresie poprzedzającym i nie obejmuje go też przepis przejściowy, nie jest bowiem osobą, która po raz pierwszy skorzystała z odliczenia w  zeznaniu za rok 2012.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020