Podniesienie kwoty wolnej od podatku może być problemem dla samorządów

Poniedziałek, 30 Listopad 2015
Powiat Wejherowski

Ponad połowę środków w budżetach powiatów i województw stanowią środki z udziału w PIT. Podniesienie kwoty wolnej od podatku może znacznie obniżyć wpływy do samorządowych kas. Cięcia mogą być tak restrykcyjne, że nie wystarczy pieniędzy na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędów.

28 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązująca kwota wolna od podatku (3089 zł) jest niezgodna z Konstytucją. Jest ona zbyt niska, przez co podatek płacą także osoby żyjące poniżej minimum egzystencji. Przepisy regulujące wysokość kwoty wolnej od podatku tracą moc 30 listopada 2016 r.

- Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że prawdopodobnie po zmianach obciążane podatkiem zostaną jedynie osoby, których dochody umożliwiają zachowanie minimalnych warunków egzystencji. Dopiero dochód przekraczający te kwotę będzie podlegał opodatkowaniu – wyjaśnia Aneta Miakinko, doradca podatkowy w firmie Legis.

Konsekwencje dla samorządów

Obniżenie wpływów z PIT pociąga za sobą znaczny spadek dochodów powiatów i województw. Podatek dochodowy stanowi 51% dochodów tych jednostek. Dlatego, jeśli nie zmienią się obowiązujące zasady finansowania samorządów, wraz z podniesieniem kwoty wolnej od podatku, zostaną one postawione przed ogromnym problemem. Być może wpływy do budżetu nie wystarczą nawet na zabezpieczenie pensji dla pracowników.

Komentarze
Reklama