Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę Węzła Rumia Janowo

Środa, 11 Styczeń 2017
Rumia

W dniu 11 stycznia w  siedzibie Ogniska Wychowawczego przy ul. Gdańskiej 2 w Rumi odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Powiatem Wejherowskim oraz Gminą Miejską Rumia. Pani Starosta Gabriela Lisius oraz Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny zobowiązali się do podjęcia działań, na mocy których zrealizowany zostanie na terenie Rumi projekt pod tytułem „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”, który w ramach RPO WP 2014-2020 otrzyma dofinansowanie na poziomie ok. 13 000 000 złotych.

Ponadto, oba Samorządy oświadczyły, że kierując się dobrem najwyższym dzieci, zmierzą do wybudowania nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi.

  • To kolejny, bardzo duży krok w kierunku realizacji tej przełomowej dla miasta inwestycji. Bardzo cieszę się też, że wspólnymi siłami, ze Starostwem Wejherowskim wybudujemy nową siedzibę dla Ogniska Wychowawczego „Dziadek” – powiedział Burmistrz Rumi, Michał Pasieczny.
Komentarze
Reklama