Podziemne pojemniki na odpady powstają w Wejherowie

Wtorek, 7 Lipiec 2020
Wejherowo

Do końca 2020 roku na terenie miasta zostaną utworzone nowe punkty zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych przez użytkowników indywidualnych. Będą one stanowiły uzupełnienie systemu gospodarki odpadami. Powstanie 8 podziemnych gniazd na odpady. Każde gniazdo-punkt zbiórki odpadów stanowić będzie zestaw pięciu podziemnych pojemników z kioskami wrzutowymi ponad gruntem.


Jak mówi dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Andrzej Gorczycki, punkty zbiórki będą miały również na celu poprawę estetyki otoczenia oraz zapewnienia łatwego dostępu i ergonomii użytkowania. Przewiduje się zbiórkę pięciu frakcji odpadów: makulatura, szkło, plastik, bio i odpady zmieszane (dwa pojemniki o pojemnościach 5m3 dla makulatury i plastiku i trzy pojemniki 3m3 dla szkła, bio i odpadów zmieszanych).


Warto dodać, że pojemniki podziemne pozwalają ukryć większą część zbiornika pod powierzchnią gruntu dzięki czemu oczom użytkowników ukazuje się jedynie ich estetyczne, atrakcyjne i niewielkie w swych rozmiarach wykończenie. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne na teren o gęstej zabudowie, np. w centrach miast. Na terenie Wejherowa powstanie 8 podziemnych gniazd na odpady. Trzy zlokalizowane zostaną wzdłuż ul. Wałowej, dwa – przy ul. Północnej, oraz po jednym - w pobliżu Parku Cedron, przy parkingu przy ul. Reformatów i Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020