Policjanci na szkoleniu CEPOL w Szwecji

Piątek, 26 Wrzesień 2014
Powiat Wejherowski

Od 8 do 12 września br. w mieście Solna w Szwedzkiej Krajowej Akademii Policji odbyło się szkolenie dotyczące miejskiej przemocy. Organizatorem kursu było Europejskie Kolegium Policyjne (CEOPL). W przedsięwzięciu tym uczestniczyli policjanci ze stanowisk kierowniczych miejskich jednostek Policji większości krajów europejskich. Polską Policję reprezentował mł. insp. Mariusz Świniarski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie oraz kom. Michał Nowak Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W trakcie konferencji omawiano podstawy i przyczyny miejskiej przemocy. Szczególny nacisk podczas tego kursu był położony na zrozumienie przyczyn nielegalnych demonstracji i zamieszek. Jednym z ważniejszych elementów szkolenia była także wymiana doświadczeń pomiędzy policjantami z różnych krajów, jak również dyskusja na temat sposobów zapobiegania w przyszłości podobnym problemom podczas demonstracji.

Funkcjonariusze policji j mieli możliwość zapoznania się z metodologią różnych działań policyjnych. 

Komentarze
Reklama