Pomoc w usuwaniu azbestu

Środa, 31 Marzec 2010

Urząd Miejski w Wejherowie, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż w dniu 15 marca br. Prezydent Miasta Wejherowo wydał Zarządzenie, w którym przyjął "Regulamin dotyczący dofinansowania osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejherowo".

Celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Usunięcie azbestu jest obowiązkiem właścicieli tych wyrobów i budynków, jednak urząd udziela w tym zakresie pomocy mieszkańcom.

Z ww. regulaminem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wejherowo.pl i w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, pokój 110.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020