Ponad 240 tysięcy złotych na remont kolejnych zabytkowych obiektów w Wejherowie

Piątek, 28 Kwiecień 2017
Wejherowo

Miasto przeznaczyło ponad 240 tysięcy złotych na remont kolejnych zabytkowych kamienic i obiektów w Wejherowie. W trosce o poprawę stanu technicznego i wyglądu wejherowskich architektonicznych „perełek” każdego roku miasto przeznacza środki z budżetu miasta na ten cel, wspierając wspólnoty mieszkaniowe oraz zabytki sakralne.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwały dotyczące przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich w zabytkach oraz remont zabytkowych elewacji w budynkach w zespole urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł otrzyma Klasztor Franciszkanów, 35 tys. zł – Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14. Prawie 13 tys. zł przyznano Powiatowemu Cechowi Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy ul. Kalwaryjskiej 3, aprawie 44 tys. zł – wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 20.

- Renowacja zabytków nie tylko poprawi ich stan techniczny, ale także estetykę obiektu, co wpłynie na wizerunek kamienic w śródmieściu miasta - podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

Od 2007 r. Wejherowo przekazało na dofinansowanie remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach 4,1 mln złotych. Do tej pory prace wykonano w 53 budynkach (budynkach wspólnot i obiektach sakralnych).

Komentarze
Reklama