Powiat: Komitet Obywatelski NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Sobota, 7 Styczeń 2012

Komitet Obywatelski "NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE", reprezentuje tych mieszkańców Gminy Choczewo, którzy nie zgadzają się na lokalizację Elektrowni Jądrowej w odległości mniejszej niż 15 km od zabudowań mieszkalnych w Lubiatowie oraz w obszarze Krajobrazu Chronionego.

Działania Komitetu Obywatelskiego „NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE" zmierzają do: - podjęcia Uchwały Rady Gminy sprzeciwiającej się koncepcji budowy Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie – Kopalinie, będącej sprzeczną z dotychczasowym planem zagospodarowania terenów, - określenia jasnych zasad polityki Gminy Choczewo zgodnie z dotychczasowym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym zabudowę turystyczną i rekreacyjną na terenie gminy a w szczególności w pasie nadmorskim i wsi nastawionych na turystykę, uwzględniającą postulaty Komitetu Obywatelskiego, zmierzające do: a) ochrony środowiska przyrodniczego jako głównych walorów gminy Choczewo, b) prawa do godnego życia zgodnie z ustawą o ochronie dóbr osobistych, c) zapewnienia rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez ochronę prawa do posiadanej nieruchomości. d) ochrony terenów atrakcyjnych turystycznie i rozwój turystyki jako źródła dochodu części mieszkańców gminy Choczewo. Członkowie Komitetu Prestacyjnego opierają się na zapisach zawartych w Strategii i Studium Rozwoju gminy Choczewo oraz poszczególnych Sołectw, dotyczących zrównoważonego rozwoju. Rozwój ten dotyczy zarówno walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy jak również konieczności wykorzystania różnych źródeł tzw.„ zielonej energii".

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020