Powiat: Nabór do policji

Sobota, 21 Styczeń 2012
Powiat Wejherowski

W związku z dużym zainteresowaniem wśród osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w województwie pomorskim, podjęto decyzję, iż przyjmowanie dokumentów od kandydatów w terminie od 25 stycznia do 10 lutego br. będzie realizowane, poza wcześniej wskazaną Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, także w komendach powiatowych i miejskich, w tym przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie.

Osoby zainteresowane, w tych dniach, w godzinach 8.00. - 14.00. będą obsługiwane przy ul. Dworcowej 14 w Wejherowie, w siedzibie Komendy.

Kandydaci powinni przygotować nw. dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
  • własnoręcznie napisany życiorys,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
  • książeczka wojskowa z wpisem o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.
Komentarze
Reklama