Powiat: Podpisanie umów partnerskich

Czwartek, 28 Lipiec 2016
Powiat Wejherowski

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel podpisali umowy partnerskie z włodarzami oraz organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu wejherowskiego, dotyczące realizacji projektów: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” i „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”.

Głównym celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.

Projektami objętych zostanie 298 osób zamieszkujących powiat wejherowski.
W ramach programu przewidziano m.in.: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe, coaching, szkolenia, kursy zawodowe, staże i praktyki zawodowe oraz warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne czy teleopiekę
Łączna wartość obu projektów wyniosła prawie 4,7 mln zł.

Programy realizowane będą od 1 września br. do 30 września 2018 r.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020