Powiat wejherowski w gdańskim obszarze

Środa, 8 Czerwiec 2011

Powiat Wejherowski przystąpi do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku. Uchwałę w tej sprawie podjęli niedawno radni powiatowi, choć nie wszyscy akceptowali ten pomysł.

Do przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny gorąco namawiał radnych starosta Józef Reszke, przekonując o korzyściach płynących ze współpracy samorządów w  ramach takiej organizacji.

Bez entuzjazmu
- Żyjemy w metropolii, mamy coraz więcej wspólnych spraw, a razem można więcej zdziałać – tłumaczył starosta.
Wątpliwości mieli jednak radni Grzegorz Gaszta i Witold Reclaf, którzy m.in. przypomnieli, że na wcześniejszym spotkaniu samorządowców z inicjatorem stowarzyszenia, prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, nie było entuzjazmu w tej sprawie.
- Co będzie, jeśli do tego stowarzyszenia nie przystąpią niektóre gminy w naszym powiecie – pytał G. Gaszta. Powołując się na relację w prasie, W. Reclaf powiedział, że działalnością w stowarzyszeniu nie są zainteresowane władze Rumi i  Wejherowa.
Wiadomo, że przeciwna jest również Gdynia. Pozostali samorządowcy też patrzą z rezerwą na tę inicjatywę Gdańska.

Przewodniczący strofuje radnych
Gdy radny Reclaf na poparcie swoich argumentów usiłował zacytować artykuł w  „Dzienniku Bałtyckim\", przewodniczący Rady Powiatu cały czas mu przerywał.
- Proszę nie czytać gazet! – strofował radnego Wiesław Szczygieł, nie pozwalając na spokojną wypowiedź.
Ostatecznie uchwałę podjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Poza tym podjęto m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Radni przyjęli też m.in. zasady udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i  gospodarki wodnej.

Aktywizacja zawodowa
Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowali wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o  dofinansowanie przedsięwzięć związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej. Placówka ma być utworzona ze środków Funduszu Pracy którymi dysponuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. W czasie dyskusji podkreślano, że pomocy w znalezieniu pracy potrzebują m.in. absolwenci szkół i uczelni wyższych.

Spór o szkolną salę
Radni PiS wyrazili oburzenie z powodu odmowy przez Zarząd Powiatu odpłatnego wynajęcia sali w liceum w Rumi (szkoła powiatowa) na popołudniowe spotkanie z senator Dorotą Arciszewską-Mielewczyk z mieszkańcami miasta. Przypomnieli, że parlamentarzyści mają prawo do spotkań z mieszkańcami, ale starosta Reszke twierdził, że powinni się spotykać w innych placówkach.
Radni na próżno przekonywali, że szkolne sale służą popołudniami i wieczorami na tego rodzaju spotkania, zwłaszcza jeśli nie ma innego dogodnego miejsca.

Nowoczesny szpital
Podczas sesji wysłuchano sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Dyrektor Andrzej Zieleniewski mówił o  rozszerzaniu zakresu usług medycznych i coraz wyższym poziomie leczenia, o nowoczesnym wyposażeniu placówki i o remontach. Mówił również o  potrzebach finansowych, zwłaszcza na konieczne inwestycje i zakupy sprzętu.
Wprawdzie szpital prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski, ale potrzebuje wsparcia lokalnych samorządów. Korzysta m.in. z pomocy finansowej powiatowego i miejskiego samorządu w  Wejherowie.

Szpital w liczbach

528 łóżek jest do dyspozycji na 16 oddziałach szpitala
30 713 pacjentów w ub. roku na oddziałach stacjonarnych
61 171 osobom w 2010 r. pomocy udzielił Szpitalny Oddział Ratunkowy
31 676 pacjentów skorzystało z pomocy poradni specjalistycznych
170 lekarzy i 436 pielęgniarek i położnych zatrudnionych jest w wejherowskim szpitalu
4 dni to średni czas pobytu w szpitalu (w 1999 roku wynosił 8 dni)
12 000 zabiegów operacyjnych wykonano w 2010 roku (10 lat temu było ich 3 000 rocznie)
4,5 mln zł wyniosły ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne
100 mln zł wynoszą roczne dochody szpitala
43 mln zł wynosi ogólne aktualne zadłużenie

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020