Powiat Wejherowski: W siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyła się prezentacja letnich schronów dla nietoperzy

Niedziela, 9 Czerwiec 2013
Powiat Wejherowski

W dniu 3 czerwca 2013r. w  siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyła się narada gospodarcza leśniczych, której jednym z punktów była prezentacja letnich schronów dla nietoperzy. Przedstawiciele producenta oraz naukowcy z Uniewrsytetu Gdańskiego zaprezentowali schrony przeznaczone do zawieszenia w lesie oraz takie które mozna zawieszać na elewacjach budynków.

Skrzynki przeznaczone są do miejsc gdzie brakuje naturalnych schronień dla nietoperzy, szczegolnie w drzewstanach młodszych klas wieku. Wieszane będą w pobliżu zbiorników wodnych, gdyż właśnie te miejsca obfitują w  owady, stanowiące doskonałą baze żerową dla nietoperzy.

Wszystkie gatunki nietoperzy występujących w Polsce podlegają ochronie. Jednym z  czyników powodujących spdek liczebności populacji nietoperzy jest brak wystarczającej liczby naturalnych schronień, dlatego elementem ochrony nietoperzy jest tworzenie dla nich sztucznych schronień.

Skrzynki zostaną wywieszone w leśnictwach Rybno, Kępino, Piaśnica i Orle.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020