Powiatowy Dzień Godności i Pokaz Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Piątek, 10 Czerwiec 2016
Powiat Wejherowski

W wejherowskim parku przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbył się festyn integracyjny Free - Art, czyli Powiatowy Dzień Godności i Pokaz Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zdrowia „Esco”.

W imprezie wzięły udział osoby niepełnosprawne z powiatu wejherowskiego wraz z opiekunami.
Celem obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, prezentacja możliwości artystycznych tych osób oraz zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe i komunikacyjne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Komentarze
Reklama