Powstanie tunel w Wejherowie

Czwartek, 13 Listopad 2014
Wejherowo

Zamierzenie powstania bezkolizyjnego połączenia północnej i południowej części wejherowa przeradza się w dokumentację techniczną, która umożliwi wykonanie zadania. Budowa tunelu jest jednym z priorytetów prezydenta Krzysztofa hildebrandta.

Zastępca Prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński:

  • Na dokumentację tech- niczną Integracyjnego Węzła Komunikacyjnego „Kwiatowa” zdobyliśmy dotację z Unii Euro- pejskiej. Węzeł to nie tylko tunel pod torami kolejowymi, ale cały układ drogowy od ul. Dworcowej i ul. Zachodniej. Wykonaliśmy już projekt budowlany. Uzyskaliśmy decyzjęo środowiskowychuwa- runkowaniach przedsięwzięcia i złożyliśmy wniosek o decyzję na budowę. PKP uzgodniło projekt, ale toczą się uzgodnienia w kwe- stii nieruchomości. Trwają pracę nad szczegółami dokumentacji, które zakończą się w przyszłym roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech Kozłowski:

  • Aktywnie zabiegamy o pozy- skanie środków unijnych na reali- zację węzła„Kwiatowa”w ramach funduszy na lata 2014-2020. Zadanie zostało już wpisane na listę projektów, które będą ubiegały się o sfinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwe- stycji Terytorialnych z obszaru ca- łej metropolii. W ZIT jest do podziału ponad 1 mld zł unijnych dotacji. Mamy szansę na pieniądze, co umożliwi wykonanie tunelu i rozwiązanie jednego z ważnych problemów mieszkańców Wejherowa. 

{widget::132}

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020