Pożegnanie Konsula Białorusi

Piątek, 16 Wrzesień 2011

Rusłan Jesin zakończył pracę na stanowisku Konsula Generalnego Republiki Białorusi w Gdańsku. Stanowisko to pełnił od 2006 roku. Podczas spotkania w wejherowskim ratuszu z prezydentem Wejherowa i jego zastępcami, Jesin podziękował za kilkuletnią współpracę.

Jak powiedział były już konsul, po przekazaniu obowiązków wyjedzie z  Polski, ale zachowa ciepłe wspomnienia o gościnności i przyjacielskim stosunku mieszkańców Polski do Białorusinów.

- Szczególnie miło wspominam pracę z panem Prezydentem w dziedzinie rozwoju kontaktów międzyregionalnych wynikiem, których było podpisanie dokumentów o współpracy i kontaktach partnerskich pomiędzy Postawami a  Wejherowemmówił Rusłan Jesin. - Rozwija się również współpraca między Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Wejherowie i jej białoruskim odpowiednikiem oraz pomiędzy Wejherowskim Centrum Kultury i instytucjami kultury z Białorusi. W ostatnich latach udało się zorganizować w  województwie pomorskim przy współudziale mieszkającej na Pomorzu mniejszości białoruskiej szereg wspólnych białorusko-polskich imprez kulturalnych i gospodarczych, które zakończyło się sukcesem. To w  Wejherowie odbywało się I Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze, konferencja gospodarcza promująca rynki wschodnie.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt przyznał, że współpraca z białoruskim konsulem układała się dobrze. Zaskutkowało to wspólnym Forum Gospodarczym, które otworzyło dalsze działania na rzecz kultury i gospodarki.

Komentarze
Reklama