Pozytywna ocena wody pitnej w Wejherowie

Wtorek, 28 Luty 2012
Wejherowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że w 2011 roku zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeprowadzono na terenie miasta Wejherowa badania wody.

Zobacz również: Korthals, Stańko, Knitter i Majda zagrają dla Michała

Poboru próbek wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych z wodociągu publicznego dokonano dwukrotnie z ulic: Budowlanych 2, Pomorskiej 9, Fenikowskiego 21, Jagalskiego 10, Bukowej 2a, Budowlanych 2, Gdańskiej 30, Przebendowskiego 1 i Pomorskiej 9.

Zobacz również: Dzień Kobiet w Redzie

Po rozpatrzeniu danych zawartych w  protokółach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego w Wejherowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020