Pozytywny bilans strażaków wejherowskiej OSP

Czwartek, 31 Marzec 2011

W trakcie ostatniego zebrania sprawozdawczego, które miało miejsce 26 marca br., druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie udzieli absolutorium swojemu Zarządowi za działalność prowadzoną w 2010 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu prezes zarządu Zenon Frankowski poinformował, że wejherowska OSP liczy 56 członków. W straży działa Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 15 członkiń. Głównym celem działalności OSP jest doskonalenie gotowości bojowej strażaków-ochotników oraz udział w akcjach ratowniczych.

Działalność OSPW 2010 roku członkowie OSP uczestniczyli w 20 akcjach ratowniczych, z  tego w 13 pożarach oraz 7- krotnie w likwidacji zagrożeń. Uczestniczyli w  nich: Mirosław Gorczyński, Piotr Lasch, Marek Blok, Adam Stroński, Maciej Ziółkowski, Jarosław Kahs, Jan Wojtiński, Zdzisław Ostaszewski, Marek Wojtiński i Patrycja Litzau. Wejherowscy druhowie brali też udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna kobieca zajęła drugie miejsce a drużyna męska siódme. Ponadto mężczyźni w ramach KSRG zajęli I miejsce w II Powiatowych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego. Jak podkreślił prezes Frankowski druhowie OSP uczestniczą czynnie w  życiu społecznym i kulturalnym miasta. Współuczestniczą m.in. w  organizacji pielgrzymki strażaków do Częstochowy, biorą udział w  imprezach patriotycznych, opiekują się jedną z mogił w Piaśnicy, a  także współpracują m.in. z Zarządem Rejonowym PCK i Zarządem TPD. Druhowie wykonali też społecznie prace remontowe przy budynku remizy oraz na jej zapleczu.- Pod prezesurą Zenona Frankowskiego wejherowska OSP pozyskała w minionej kadencji od Miasta Wejherowa samochód Mitsubishi i odzyskała część swojej dawnej działki. Udało się także pozyskać większe środki finansowe na działalność OSP oraz wybudować pawilon pod zabytkową drabinę strażacką. To pokazuje, że współpraca z prezydentem miasta, miejskim zespołem zarządzania kryzysowego i dobra zespołowa praca wewnątrz stowarzyszenia przynosi efekty - mówi sekretarz miasta Bogusław Suwara.

Miasto pomaga strażakomSekretarz Suwara podczas zebrania powiedział o pomocy jakiej miasto udziela wejherowskim strażakom. Priorytetowym celem OSP na najbliższe lata jest rozbudowa nowej strażnicy. Jej realizacja będzie możliwa po przekazaniu strażakom części działki będącej w posiadaniu Skarbu Państwa. Zapewnił, że z chwilą przejęcia działki przez OSP miasto przystąpi do opracowania koncepcji rozbudowy i tworzenia projektu strażnicy. Jest szansa na rozbudowę tego obiektu w okresie najbliższych kilku lat. Po zakończonej rozbudowie będzie to jedno z ciekawszych miejsc w mieście, gdzie obok pawilonu z drabiną strażacką przewidziane jest także urządzenie izby historycznej z zabytkowymi rekwizytami pożarniczymi. Rozpatrzona zostanie także możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wejherowska OSP potrzebuje lepszego dużego samochodu bojowego, gdyż będący w posiadaniu OSP stary samochód Jelcz jest tak mocno wyeksploatowany, że dalsze jego utrzymanie jest nieopłacalne ze względów finansowych. Jak zapewnił Bogusław Suwara jest szansa pozyskania na ten cel używanego samochodu od Państwowej Straży Pożarnej. Jest to 12 letni w dobrym stanie samochód marki Renault.

Sekretarz poinformował również, że w ramach nadzoru prowadzonego przez prezydenta nad stowarzyszeniem, odbyła się kontrola finansowa i rzeczowa OSP. Kontrola wypadła bardzo dobrze za co pochwalił Mirosława Gorczyńskiego oraz druha Adama Stromskiego, który bezpośrednio sprawuje pieczę nad sprzętem strażaków-ochotników. Dodał też, że w ramach współpracy miasta z  OSP prezydent przekazał strażakom w użyczenie komputer zdjęty z  eksploatacji w Urzędzie Miejskim i udzielił pomocy w wyremontowaniu przeciekającego dachu siedziby OSP.

* * *W skład Zarządu OSP wchodzą: Zenon Frankowski (prezes), Mirosław Gorczyński (naczelnik), Marek Blok (zastępca naczelnika), Maciej Ziółkowski (zastępca naczelnika), Agata Sidorowicz (skarbnik), Dorota Wojtińska (sekretarz), Patrycja Litzau (gospodarz) i Adam Stroński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Marian Kotłowski. Delegatami na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego zostali wybrani: Agata Sidorowicz, Dorota Wojtińska i  Patrycja Litzau.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020