Program PoZdro w Gdyni – blisko 15% młodzieży jest zagrożone chorobami cywilizacyjnymi

Poniedziałek, 18 Maj 2015
Gdynia
Blisko 15% przebadanych uczniów klas pierwszych z Gdyni znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne. Zakończyła się już druga edycja badań w ramach Kompleksowej Analizy Zdrowotnej Programu „PoZdro!” Fundacji Medicover w Mieście. W ramach Programu 65% gimnazjalistów sprawdziło stan swojego zdrowia i otrzymało Plan Postępowania Prozdrowotnego.   
 
Od września ubiegłego roku przebadano 1222 uczniów (65% populacji) z 23 gdyńskich gimnazjów pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Był to już drugi rocznik uczniów pierwszych klas objętych Programem. Badania wykonano w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” 
 
Fundacji Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover. Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach drugiej edycji Programu, wskazują, że:
  • Nadwaga i otyłość występują u prawie 22% przebadanych nastolatków (22% w I edycji 2013/14).
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 14,2% jego uczestników (16,1% w I edycji 2013/14).
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 61,2% badanych (65% w I edycji 2013/14).
  • Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 74% badanych (68,8% w I edycji 2013/14).
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,4% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (10,3% w I edycji 2013/14).  
182 uczniów, czyli prawie 15% wszystkich przebadanych, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).
 
Jednym z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu są działania w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców i promocji aktywnego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To właśnie m.in. do nich adresowane są oferty programów profilaktycznych, które realizowane są we współpracy ze szkołami, klubami sportowymi, UKS-ami, instytucjami kultury i przychodniami. Podejmujemy niezwykle ważny temat walki z nadwagą, stąd też realizujemy program edukacyjny, zachęcający do zdrowego odżywania się i tolerancji w stosunku do ludzi borykających się z nadwagą. Do wysoce innowacyjnych projektów należy uznać także działalność Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (COMS), którego działania współfinansowane są przez Samorząd i ukierunkowane na szerzenie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez organizację bezpłatnych zajęć edukacyjnych, a także prowadzenie kampanii uświadamiających konieczność prowadzenia zdrowego trybu życia (problemy związane z dietą, dopingiem). Z największą chęcią włączyliśmy się także w realizację Programu PoZdro! i organizację wydarzeń sportowych dla jego uczestników. Cieszymy się, że tego rodzaju inicjatywy realizowane są w naszym mieście. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia. 
 
Wyniki badań drugiej edycji Programu potwierdzają, że problem zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi wśród młodzieży jest rzeczywisty. Frekwencja w II edycji badań jest wyższa niż w zeszłym roku, co pokazuje, że Program „PoZdro!” z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością wśród rodziców. – powiedział Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Uczestnicy I edycji udowadniają, że Program działa. Mimo że cykl opieki nadal trwa, to wyniki badań, przez które dzieci zostały zakwalifikowane do Programu, ciągle się poprawiają – obserwujemy m.in. spadek zawartości tkanki tłuszczowej wśród uczestników, a także istotny wzrost zawartości tkanki mięśniowej. Oprócz spotkań ze ekspertami, wszyscy objęci specjalistyczną opieką biorą udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych, a także w regularnie organizowanych wydarzeniach sportowych. 
 
Chcemy pokazać, że aktywne spędzanie czasu w gronie najbliższych jest nie tylko ważne dla zdrowia, ale może być także świetną zabawą. Uczniowie, którzy wspólnie uprawiają sport, nawzajem inspirują się do zmian stylu życia. Organizujemy cały cykl sportowych wydarzeń – byliśmy już na łyżwach, na basenie, ćwiczyliśmy z kijami Nordic Walking, graliśmy w koszykówkę. Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia w obszarze organizacji tego typu wydarzeń pozwoli nam na realizację wielu ciekawych inicjatyw w przyszłości. – mówi Anna Filipiak, Koordynator Lokalny Programu „PoZdro! 
 
Badania przesiewowe, opieka indywidulna, warsztaty edukacyjne i zajęcia sportowe to jednak nie wszystko. W ramach Programu „PoZdro!” prowadzone są także szkolenia dla wybranego personelu szkół w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole), koncentrujące się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie placówek. Uczestnikom szkolenia udostępniane jest specjalistyczne narzędzie informatyczne, umożliwiające pracę nad konkretnymi problemami związanymi ze zdrowiem, z którymi borykają się uczniowie danej szkoły. Narzędzie to pozwala na diagnozę obszarów funkcjonowania placówki ściśle związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną.
 
Ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia narzędzia była długofalowa pomoc szkole w planowaniu i realizacji polityki zdrowotnej. – mówi Kamila Szarejko, Kierownik Projektów Fundacji Medicover. – Udostępnione przez nas oprogramowanie pozwala na zdiagnozowanie sfer najpilniej wymagających zmian, określenie celów i zadań stojących przed placówką, sposobów ich realizacji, monitoring postępów, ewaluację oraz ponowną analizę sytuacji w danym okresie czasu. Jest to praktyczny instrument umożliwiający przeprowadzanie kompleksowych działań prozdrowotnych na poziomie szkoły.
 
W szkoleniu HEPS przeprowadzonym przez Koordynatorów „PoZdro!” z Gdyni i Warszawy wzięło udział 23 gimnazjów z Gdyni. Pod koniec 2014 roku przeszkolonych zostało ponad 60 nauczycieli. W kolejnych latach szkolnych przeszkolone zostaną chętne szkoły z Warszawy i Lublina.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020