Projekt Strefa Wiedzy

Środa, 24 Listopad 2010

Projekt „Strefa Wiedzy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II Rozwój Zasobów Ludzkich i Potencjału Adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz Poprawa Stanu Zdrowia Osób Pracujących, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Realizację projektu nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 maja 2011 r.

Celem ogólnym Projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 1200 pracowników  (w szczególności zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach) do wymogów nowoczesnej gospodarki, zatrudnionych na terenie woj. małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i pomorskiego do końca maja 2011r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące rodzaje szkoleń w województwie pomorskim:

 I       KURSY KOMPUTEROWE (zajęcia po 40 godzin lekcyjnych)

  • MS Excel dla początkujących

  • MS Excel dla średniozaawansowanych

  • Podstawy obsługi komputera

  • MS Access – analiza danych biznesowych

II.      KURSY MARKETINGOWE (zajęcia po 40 godzin lekcyjnych)

  • Profesjonalne negocjacje

  • Techniki sprzedaży

  • Profesjonalna obsługa klienta

  • Strategie pozyskiwania klientów

III.      KURSY JĘZYKOWE (zajęcia po 80 godzin lekcyjnych)

  • Angielski dla początkujących po 45 roku życia

Uczestnictwo w Projekcie obejmuje udział w jednym z ww. szkoleń.

UWAGA ! Pierwszeństwo udziału mają osoby po 45 roku życia !

Miejsce szkolenia: ul. Mikołaja Reja 13/15 81-874 Sopot – budynek PEKAO S.A.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w innym miejscu niż ww. po zebraniu min 10 osób (1 grupa).

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno - praktyczny i prowadzone będą w formie wykładów oraz warsztatów (ćwiczenia, case study) z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych.

Więcej informacji na stronie projektu: www.strefawiedzy.eu

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020