Prowadzisz firmę i planujesz świąteczne prezenty dla swoich klientów? Sprawdź ich opodatkowanie

Piątek, 19 Grudzień 2014
Gdynia

W grudniu firmy często decydują się na przekazanie kontrahentom świątecznych upominków.  Poniesione w tym celu wydatki można pod pewnymi warunkami rozliczyć w kosztach. Jednocześnie trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT oraz o konsekwencjach dla obdarowanego.

Zasadniczo prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby prawo to przysługiwało musi istnieć związek między zakupami a czynnościami opodatkowanymi przy czym nie musi mieć charakteru bezpośredniego, wystarczający jest w tym przypadku związek pośredni, czyli ogólny związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT.  Zakupy towarów, które mają być przekazane klientom jako upominki świąteczne, których celem jest promocja firmy czy też poprawa lub utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami  spełniają powyższe przesłanki i dają prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Przekazanie towarów natomiast jest traktowane jak dostawa towarów w wyniku czego należy każdy prezent wycenić i naliczyć należny podatek VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT od powyższej zasady są dwa wyjątki. Przekazanie prezentów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdy:

  • łączna wartość wszystkich prezentów przekazanych jednej osobie w ciągu roku nie przekroczyła 100 złotych, o ile firma prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, lub
  • wartość prezentu przekazanego  jednorazowo nie przekracza 10 złotych. W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie ewidencji.

Dodać należy, iż prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów przeznaczonych na prezenty dla kontrahentów nie jest związane z prawem do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów i powinno być rozpatrywane odrębnie.

Kwestia prawidłowego rozliczenia prezentów w świetle podatków dochodowych jest bardziej skomplikowana. Nie każdy wydatek na zakup prezentów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy przede wszystkim rozstrzygnąć czy nasze działania mają charakter reklamowy czy też reprezentacyjny. Tylko wydatki o charakterze reklamowym będą stanowiły koszt podatkowy. Niestety przepisy nie precyzują czym jest reklama i co konkretnie odróżnia ją od reprezentacji. Zgodnie z orzecznictwem za wydatki poniesione na cele reklamowe należy uznać działania firmy mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu towarów lub skorzystania z usług firmy. Reprezentacją natomiast, zgodnie z przepisami podatkowymi są w szczególności koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych. Organy podatkowenatomiast reprezentację definiują jako wystawność lub okazałość . Zatem wydatki na bardziej ekskluzywne prezenty o znacznej wartości np. drogi sprzęt elektroniczny, markowe torby czy długopisy prawdopodobnie będą kwestionowane w trakcie ewentualnej kontroli skarbowej. Zasadniczo do kosztów można zaliczyć upominki o niskiej wartości najlepiej opatrzone logo firmy bądź informacją o firmie np. kalendarze, długopisy, słodycze.

Na koniec należy wspomnieć o ważnej kwestii, o której często firmy zapominają. Upominki świąteczne dla obdarowanych są dla nich przychodem i co do zasady podlegającym opodatkowaniu.  Zgodnie z ustawą o PIT zwolnieniu podlegają prezenty o charakterze reklamowym, których wartość nie przekracza 200 złotych. Jeżeli prezent nie spełnia jakiegokolwiek z kryteriów zwolnienia to obdarowany musi rozliczyć jego wartość jako przychód i opodatkować.  Jeżeli prezent otrzymuje inny przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania jego wyceny i samodzielnego opodatkowania. W przypadku gdy prezent otrzymuje osoba nie prowadząca działalności wartość prezentu musi doliczyć do przychodu w zeznaniu rocznym. Nie dokonuje samodzielnie jego wyceny. Firma przekazująca prezent musi go wycenić  i jego wartość wpisać do informacji PIT 8C, która będzie podstawą do rozliczenia dla obdarowanego. 

Jak widać kwestia prawidłowego rozliczenia, wyceny i opodatkowania przekazywanych i otrzymywanych prezentów nie jest prosta i za każdym razem należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny aby nasze dobre intencje nie sprowadziły kłopotów na nas ani na obdarowanych.  

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020