Przedsiębiorco nabyłeś kasę fiskalną - skorzystaj z ulgi

Środa, 8 Kwiecień 2015
Gdynia

Każdego roku Ministerstwo Finansów nakazuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą instalację kasy fiskalnej. Wiąże się to ze znacznymi kosztami ze strony przedsiębiorcy oraz obowiązkami, jakie na niego nakłada fiskus. Udogodnieniem dla podatnika jest możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy. 

Ulga na zakup kasy - to Twoje uprawnienie

Przepisy podatkowe stanowią o możliwości skorzystania z ulgi na kasy fiskalne, a konkretnie na ich zakup. Zapis ten pozwala na częściową rekompensatę poniesionych kosztów. Ustawa o VAT precyzuje maksymalną kwotę, jaką można otrzymać nabywając kasę fiskalną. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik odzyskać może maksymalnie 90% ceny netto zakupionego urządzenia, jakim jest kasa fiskalna, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 700 zł – mówi Aneta Miakinko, doradca podatkowy w firmie Legis. - Pamiętać należy także i o tym, iż ulgę otrzymać można tylko przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej – dodaje Miakinko.

Podatniku rozlicz ulgę – to Ci się należy

Podatnicy często zadają pytania w jaki sposób rozliczyć się z fiskusem za zakup kasy fiskalnej. Sprawa jest prosta – zarejestrowany podatnik VAT w deklaracji VAT powinien dokonać odliczenia w określonej wartości od zobowiązania z tytułu podatku VAT – tłumaczy Aneta Miakinko- Jeśli natomiast taki podatek nie występuje, urząd dokona zwrotu kwoty w postaci przelewu na konto osoby rozliczającej się. Istnieją jednak pewne ograniczenia kwot.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą one przekroczyć 25% przysługującego podatnikowi odliczenia - w przypadku rozliczeń comiesięcznych i 50% kwoty w rozliczeniach kwartalnych – precyzuje Miakinko z firmy Legis – Doradztwo Podatkowe.

Przepisy stanowią również, że odliczenia dokonywane są za okres, w którym rozpoczęła się ewidencja na kasie i co ważne dla podatnika – rozliczenia można dokonać także później, gdyż przepisy nie wyznaczają jego terminu końcowego.

W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT procedury wyglądają nieco inaczej. Otóż osoby takie zobowiązane są do złożenia do urzędu skarbowego wniosku o zwrot, który powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy podatnika wraz z danymi teleadresowymi i NIP, dane lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który wykonał fiskalizację urządzenia oraz oryginał faktury, która potwierdza zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należnej za nią kwoty.

Księgowość – pomocni w rozliczeniach podatkowych

Każdy podatnik chcący skorzystać z przysługującej mu ulgi podlega obowiązkowi poinformowania urzędu skarbowego o zamiarze instalacji kasy fiskalnej przed jej użyciem oraz w ciągu 7 dni od jej uruchomienia. Ponadto podatnik powinien rozpocząć ewidencjonowanie w terminach, które są określone przez stosowne przepisy.

Zdarza się, że podatnik zmuszony zostaje do zwrotu przyznanej mu ulgi, na przykład w przypadku utraty kasy fiskalnej, bez względu na to w jaki sposób ta utrata nastąpiła oraz jeśli przedsiębiorca używał kasy w okresie krótszym niż 3 lata.

Pomimo obowiązujących procedur, warto jednak skorzystać z przysługującej podatnikowi ulgi na zakup kasy fiskalnej. Warto wiedzieć, iż zwrot ten nie jest przychodem, który podlega opodatkowaniu, koszta zakupu urządzenia fiskalnego są kosztami podatkowymi, a od dokonanego zakupu kasy można również odliczyć VAT – uzupełnia Aneta Miakinko.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020