Przybędzie miejsc parkingowych przy ulicy Weteranów w Wejherowie

Poniedziałek, 3 Listopad 2014
Wejherowo

Na ulicy Weteranów w Wejherowie rozpoczęła się budowa parkingu dla ok. 40 samochodów osobowych. O budowę parkingu, na który oczekują głównie mieszkańcy bloków nr 1 i nr 5 os. Kaszubskiego, zabiegał radny Henryk Kanczkowski. Spotkaliśmy radnego Kanczkowskiego na placu budowy podczas rozmowy z Wojciechem Wasiakowskim.

  • Cieszę się ruszyły prace związane z budową tego parkingu, o który podjąłem starania już ponad 2 lata temu - mówi Henryk Kanczkowski. - Potrzebę wybudowania parkingu wzdłuż bloku nr 1 zgłaszali mi wielokrotnie nasi mieszkańcy, więc uważam że pomysł rozwiązania w tym miejscu problemu parkowania samochodów, wyszedł od społeczeństwa. Odbyłem z mieszkańcami wiele rozmów. Zdecydowana większość opowiedziała się za tym projektem. Rozmawiałem w tej sprawie również z władzami i działaczami Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy poparli ideę budowy tego parkingu przez miasto, gdyż spółdzielnia nia ma w tym rejonie odpowiedniego terenu na ten cel.

Jak informuje radny Kanczkowski, po ukończeniu projektu i uzyskaniu wszelkich koniecznych uzgodnień, wiosną br. roku miasto wystąpiło do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę i w sierpniu taką zgodę uzyskano. Przetarg wygrała firma Prefi Bruk. Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej. Po jej wybudowaniu i podłączeniu firma przystąpi do prac ziemnych oraz układania krawężników i kostki betonowej. Prace mają być zakończone do połowy grudnia br.

  • Pragnę dodać, że dobiega końca budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza przy budynkach socjalnych, o który wraz z innymi radnymi "Wolę Wejherowo" czyniłem starania. Obydwa parkingi powinny rozwiązać problem parkowania samochodów osobowych w tym rejonie miasta - mówi Henryk Kanczkowski dodając, że jest usatysfakcjonowany z realizacji tych inwestycji.

W trakcie wizyty na placu budowy radanemu towarzyszył Wojciech Wasiakowski, prezes Wejherowswkiego Klubu Bokserskiego "Gryf", który czyni starania o zdobycie mandatu radanego miejskiego w najbliższych wyborach samorządowych. Wojciech Wasiakowski z zainteresowaniem oglądał dokumenty radnego dotyczące realizacji tej inwestycji. Nie ukrywał, że trzeba się uczyć od starszych i doświadczonych działaczy społecznych, jak skutecznie podejmować starania w urzędach o inwestycje dla mieszkańców.

  • Sytuacja z parkowaniem pojazdów w naszym mieście systematycznie poprawia się i mieszkańcy to zauważają, że miasto buduje nowe drogi i parkingi. Jest to ważny kierunek, bo służy dla wspólnego dobra - mówi Wojciech Wasiakowski podkreślając, że podejmując pracę społeczną na rzecz mieszkańców trzeba współpracować ze wszystkimi.
  • Na osiedlu Kaszubskim mieszka wielu wejherowian, którzy od radnych, jako przedstawicieli społeczeństwa, oczekują aktywności i zgodnej współpracy. My taką zgodną współpracę i aktywność deklarujemy - potwierdzają obaj społecznicy.
Komentarze
Reklama