Przygotowują się do działań przeciw zagrożeniom

Piątek, 7 Październik 2011

Zgodnie z Planem działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie, w ramach którego przeprowadzono szkolenie na temat „Analiza wybranej procedury zarządzania kryzysowego – skażenie NBC. Zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i usuwanie skutków takiego zdarzenia”.

Jak podkreślił Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego działający przy Prezydencie Miasta Wejherowa dysponuje Planem Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Wejherowskiego, który zawiera m.in. siatkę bezpieczeństwa dla poszczególnych zagrożeń. Plan uwzględnia prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych zagrożeń, ich skutki a także akceptację ryzyka. Przewiduje również działania służb miejskich w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Andrzej Fedoruk podkreślił, że teren miasta najbardziej narażony jest na możliwość wystąpienia zagrożeń skażeniami z uwagi na przebiegające przez miasto arterie komunikacyjne – tory kolejowe oraz drogę krajową nr 6, którymi przewożone są różne środki chemiczne na potrzeby przemysłowe a także paliwa. Przyczyną powstania zagrożenia może być rozszczelnienie cystern a także kolizja drogowa czy kolejowa z udziałem samochodów lub wagonów z substancjami chemicznymi. Do likwidacji skutków takich zagrożeń przygotowana jest Państwowa Straż Pożarna a także wojsko. (O możliwościach reagowania na wypadek podobnych zdarzeń mówił rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP st. asp. Zenon Frankowski.)

Możliwości wystąpienia skażeń nuklearnych w warunkach pokojowych wiążą się z funkcjonowaniem w krajach sąsiadujących z Polską elektrowni atomowych. Nad bezpieczeństwem jądrowym czuwa krajowy system bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej współpracujący z wyspecjalizowanymi ośrodkami zagranicznymi, które na bieżąco monitorują poziom występującego promieniowania. Podobnie jest w przypadku zagrożeń biologicznych, które w przypadku chorób wirusowych i zakaźnych łatwo się rozprzestrzeniają i w pierwszej fazie są trudne do wykrycia. Nad bezpieczeństwem biologicznym czuwają powiatowe sanepidy i odpowiednie służby medyczne. O współpracy Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń mówił ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. med. Witold Hladny. W szkoleniu uczestniczyli m.in. sekretarz miasta Bogusław Suwara, który z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa kieruje pracami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z-ca komendanta Straży Miejskiej Zenon Hinca, a także dyrektorzy jednostek budżetowych podlegających miastu i kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego. Tekst i foto: Henryk Połchowski / wejherowo.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020