Radni Klubu Gospodarna Gmina podsumowali akcję powodziową

Środa, 23 Luty 2011

W poniedziałek, z inicjatywy radnego Krzysztofa Wróblewskiego i z udziałem wójta, spotkał się Klub Radnych Gospodarna Gmina. Jego przedmiotem była ocena przebiegu akcji powodziowej oraz sprawności w usuwaniu skutków nawałnicy.

Szczególnie ożywiona dyskusja wywiązała się w związku z koniecznością znalezienia skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oraz przypadku wystąpienia podobnych kataklizmów w przyszłości. Póki co, trwa liczenie strat. Należy zaznaczyć, że zakrojona na szeroką skalę akcja popowodziowa, poza wymiernymi rezultatami w ratowaniu dobytku wielu mieszkańców naszej gminy, spowodowała jednocześnie znaczny ubytek strażackiego wyposażenia.

Poza tym, poważny problem stanowią uszkodzenia infrastruktury przeciwpowodziowej. Pilnego remontu wymaga przede wszystkim kanał Ulgi w Bolszewie oraz śluzy na rzece Bolszewce i Redzie. Radni postanowili zdecydowanie domagać się, aby zarządcy rzek i budowli hydrotechnicznych podjęli czynności na rzecz likwidacji potencjalnych źródeł zagrożeń, a zwłaszcza regulacji cieków wodnych oraz odbudowy wałów.

Komentarze
Reklama