Ranking ekonomiczny: Rumia zajęła 21 lokatę w kraju!

Czwartek, 13 Listopad 2014
Rumia

W najnowszym rankingu opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” są dobre wiadomości dla mieszkańców i włodarzy Rumi.

Jak wynika z najnowszego rankingu (Wspólnota nr 22/1158 z dn. 31 października 2014 roku) w kategorii „Małe Miasta. Sukces ekonomiczny” za kadencjię 2010-2014 Rumia zajęła 21 lokatę w kraju! Co warto podkreślić w pierwszej 50-tce miast ujętych w rankingu Rumia jest jedynym miastem z województwa pomorskiego. 

Ranking jest przygotowywany już po raz czwarty i sporządzono go na podstawie wskaźników wypracowanych przez ten czas.

Sukces ekonomiczny obrazuje zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, zmiany na rynku pracy, dochodach budżetu samorządowego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych per capita (PIT) oraz dochodach budżetu z tytułu podatku od osób prawnych per capita (CIT). Pod uwagę brane były wartości wskaźników pokazujących dynamikę zmian w minionych czterech latach, a nie na koniec kadencji.

Wysoki wynik Rumi jest niezwykle ważny w szerszym kontekście. Wpływy z wymienionego wyżej CIT to kategoria dochodów gminnych. Miniona kadencja 2010 – 2014 upłynęła pod znakiem spowolnienia gospodarczego, wynikającego ze światowego kryzysu gospodarczego. Wpływy z CIT były więc znacznie niższe niż zwykle. Tym bardziej cieszy fakt, że mimo nie zawsze korzystnych warunków, Rumia wciąż się rozwija, jako miasto.

Komentarze
Reklama