Ratownicy WOPR-u powalczą w II Otwartych Mistrzostwach w pływaniu długodystansowym

Środa, 14 Sierpień 2013
Powiat Wejherowski

Już 15 siepnie br. na jeziorze Zawiat w Bieszkowicach w Powiecie Wejherowskim odbędą się II Otwarte Mistrzostwa Wejherowskiego WOPR w pływaniu długodystansowym.

Zapisy odbywają się drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości wraz z dowodem uiszczenia opłaty startowej na adres: kontakt@wopr.wejherowo.pl .Tytuł: "ZAWODY", w treści nalży podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, klub.

Więcej informacji o zawodach na stronach: www.wopr.wejherowo.pl i na fan page'u zawodów na Facebooku (nazwa: Zawody Pływackie w Bieszkowicach 15.08.2013).

Program minutowy mistrzostw w pływaniu:

11:00 - 13:00 wydawanie pakietów startowych;

13:10 ceremonia otwarcia imprezy, odprawa techniczna dla wszystkich uczestników;

13:30 start do wyścigu młodzieżowego (dystans 400m);

14:00 start do wyścigu głównego (dystans 1200m);

14:50 pokazy ratownictwa wodnego, konkursy dla najmłodszych, posiłek dla wszystkich uczestników;

15:45 ceremonia wręczenia nagród;

16:00 ceremonia zamknięcia imprezy.

Regulamin:

1. Organizatorem zawodów jest Wejherowskie WOPR.

2. Zapisy odbywają się drogą mailową poprzez wysłanie maila wraz z dowodem uiszczenia opłaty startowej na adres: kontakt@wopr.wejherowo.pl .Tytuł: "ZAWODY", w treści podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, klub. Więcej informacji o zawodach na stronach: www.wopr.wejherowo.pl i na fan page'u zawodów na Facebooku (nazwa: Zawody Pływackie w Bieszkowicach 15.08.2013).

3. Opłata startowa wynosi:

10zł- płatne do dnia 09.08.2013;

20zł- płatne po tym terminie lub w biurze zawodów dnia 15.08.2013;

Zawodnicy startujący w wyścigu młodzieżowym są zwolnieni z opłaty startowej.

Nr konta do wpłaty: Bank Pekao S.A 11 1240 1239 1111 0010 4337 0110,

Wejherowskie WOPR, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo.

w tytule: ZAWODY, imię i nazwisko, miejscowość.

4. Organizator wyznacza maksymalną liczbę uczestników w wyścigu głównym: 100 osób i w wyścigu młodzieżowym: 50 osób. Zapisy kończą się wraz z zapisaniem się setnego/ pięćdziesiątego zawodnika.

5. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

6. Numery startowe zostają przydzielone zawodnikowi po wpłynięciu pieniędzy na konto organizatora.

7. Zawodnicy startujący w wyścigu młodzieżowym i niepełnoletni, którzy biorą udział w wyścigu głównym przedstawiają w biurze zawodów zgodę na start od rodzica/ prawnego opiekuna. Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o zdolności zdrowotnej do startu w zawodach. Formularze będą dostępne w biurze zawodów.

8. Wszelkie kwestie sporne, nieokreślone w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów.

9. Odprawę techniczną przeprowadza sędzia główny zawodów.

10. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ciepły posiłek i wodę do picia.

11. Organizator zawodów nie odpowiada za zgubione rzeczy.

12. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. Sędzia główny ma prawo odwołać zawody jedynie, gdy zagrożone będzie zdrowie uczestników.

13. Zabronione jest korzystanie z pianek pływackich, dozwolony tylko strój pływacki zgodny z przepisami FINA.

14. Kategorie wiekowe:

a) w wyścigu młodzieżowym (400m):

- M 1997 i młodsi (wyścig o puchar Prezesa Wejherowskiego WOPR)

- K 1997 i młodsi (wyścig o puchar Prezesa Wejherowskiego WOPR)

b) w wyścigu głównym (1200m):

- M OPEN (wyścig o puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego)

- K OPEN (wyścig o puchar Wójta Gminy Wejherowo)

15. W wyścigu głównym mogą startować tylko zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi.

16. Nagrody:

- Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej z kategorii: puchary, nagrody rzeczowe.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020