Redzkie drogi w budowie

Poniedziałek, 19 Wrzesień 2011

Związku z zamiarem podjęcia kolejnych prac budowlanych z zakresu branży drogowej i torowej Biuro Budowy SKANSKA S.A informuje o utrudnieniach, które wystąpią w najbliższym czasie na terenie objętym budową.

W dniach od 26 września do 8 października zamknięty dla ruchu kołowego i PIESZEGO zostanie przejazd kolejowy ul. Zychowskiej w Rumi. Prosimy o szczególną ostrożność z racji przewidzianych w tym miejscu głębokich wykopów. Niezbędne będzie korzystanie z dróg dojazdowych od strony ul. Towarowej oraz ul. Leśnej.

Komentarze
Reklama