Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie!

Czwartek, 6 Czerwiec 2019
Wejherowo

Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie organizowana jest od 2014 roku. Wydarzenie obejmuje epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego, rozgrywające się w naszym mieście i okolicach. Rekonstrukcja odbywa się na terenie miasta, zaś najważniejsze bitwy (kampania pod Białą Anno Domini 1635 oraz bitwa wieczorna – obrona miasta przed Szwedami) rozegrają się na Placu Jakuba Wejhera oraz w Parku Miejskim.

Grupa rekonstrukcyjna „Pułk Czarnieckiego”, która jest współorganizatorem wydarzenia jest w stanie wiernie odtworzyć historię sprzed blisko 400 lat. Członkowie stowarzyszenia skupiają się głównie na rekonstrukcji obejmującej wiek XVI i XVII. Swoją działalność prowadzą od 2010 roku. Organizują treningi, spotkania, ćwiczenia szermierki, kultywują mowę staropolską, wykonują rękodzieła oraz nieustannie zagłębiają się w dzieje Rzeczpospolitej. Największy nacisk skierowany jest na odtwarzanie piechoty Kozackiej. Stowarzyszenie organizuje pokazy szermierki dawnej, ubiorów historycznych, pokazy z elementami kaskaderskimi oraz fireshow.

Tegoroczna edycja Rekonstrukcji Historycznej odbędzie się pod hasłem „Jak to z Jakubem Wejherem było”. Mieszkańcom Wejherowa doskonale znana jest legenda o ślubach Jakuba Wejhera pod Białą i cudownym uratowaniu założyciela naszego miasta.

Cała ta sytuacja, to nie tylko wielokrotnie powtarzana legenda. I nie ma w niej tylko przysłowiowego ziarnka prawdy. Jest cały wór prawdy w tej opowieści. Rekonstruktorzy zaprezentują to, co się wtedy wydarzyło.

Niemal czterysta lat temu pewien kronikarz zaczął w swoich annałach wpis opatrzony rokiem 1634:

"Podczas powrotu do ojczyzny pod Białą, miastem jakimś moskiewskim jeszcze niezdobytym, zatrzymał się i wziął udział w jego oblężeniu. Nagle został zasypany, bo nieprzyjaciel zastosował miny. Widząc, że jest w ostatecznym niebezpieczeństwie życia i cały ratunek upatrując tylko w Bogu, przez zasługi św. Franciszka, umiłowanego opiekuna swego, wezwał pomocy bożej ślubując, że jeżeli wyjdzie cało z tego krytycznego położenia na wieczną pamiątkę tego dobrodziejstwa wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy św. i św. Franciszka i wszelkimi siłami będzie szerzył chwałę bożą. Uczyniwszy ten ślub ocalał."

W dniach 21-23 czerwca Rekonstruktorzy zaprezentują walkę ze zdrajcami oraz ze szwedzkim najeźdźcą. Zostaną ukazane wydarzenia, które miały miejsce przy twierdzy pod Białą i w których udział brał wielki dostojnik, hrabia świętego cesarstwa rzymskiego, wojewoda malborski, starosta dzierzgoński, człuchowski, bytowski, dziedziczny pan Wildschutzu, Rzucewa, senator Królestwa Polski i Ziem Pruskich, pułkownik naczelny i generalny, urodzony w 1609 roku syn Jana Wejhera i Anny Szczawińskiej, sam Jakub Wejher.

W czasie trwania przedsięwzięcia przewidziane są także inne atrakcje, zarówno dla widzów, jak i dla rekonstruktorów, m.in.: turniej szabli bojowej oraz turniej łuczniczy, kramy z pamiątkami i wyborami historycznymi, kramy rzemieślników (garncarz, płatnerz, szewc) i lokalnych twórców.

Zapraszamy mieszkańców Wejherowa i okolic do wspólnej podróży w czasie. Będziemy mogli na własne oczy przekonać się jak wyglądało życie mieszkańców Wejherowa przed czterema wiekami.

Plan wydarzenia:

Piątek

od 12:00     Przyjazd grup i rozbijanie obozowiska.

16:00 - 23:00     Noc Kupały, czyli obrzędy nawiązujące do najkrótszej nocy w roku.

od 16:00    Wspólne ognisko z rekonstruktorami    - miejsce ogniskowe.

16:30 - 16:45 JBT - Ballada dziadowska

16:45 - 17:45 Koncert zespołu Góra Trolla

18:00 - 19:00 Koncert  zespołu ROD.

19:00 - 19:15 Pokaz tańca brzucha.

19:15 - 20:15 Teatr Tańca Sarasvati.

20:30 - 21:45 Koncert zespołu Percival.

21:45 - 22:00 Pokaz ognia.

Sobota

10:00 - 11:00 Msza święta w Rycie Trydenckim(po łacinie) - Konwikt Collegium Leoninum.

11:30 - 12:00 Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia - Przemarsz wojsk przez Plac Jakuba Wejhera oraz manewry wojskowe

12:00 - 19:00    Kramy z pamiątkami i wyborami historycznymi.

także kramy rzemieślników(m.in. garncarz, płatnerz, szewc) i lokalnych twórców. Atrakcje dla dzieci - zabawy plebejskie, kucyki - Park Miejski.

16:00 - 17:00   Kampania pod Białą Anno Domini 1635 czyli jak to z Jakubem Wejherem było. (bitwa, oblężenie twierdzy)

16:00         Zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem(Rozpoczęcie trasy przy obozowisku)

17:30 - 18:30    Koncert zespołu muzyki dawnej - Góra Trolla.

20:30 - 20:45    Prezentacja grup i przygotowania do bitwy - Plac Jakuba Wejhera.

20:45 - 21:45    Bitwa wieczorna, obrona miasta przed Szwedami - Plac Jakuba Wejhera.

21:45 - 22:00    Zakończenie części oficjalnej wydarzenia.

22:00 - 22:15    Przemarsz z pochodniami - Start: Plac Jakuba Wejhera.

Niedziela

10:00 - 14:00     Turniej szabli bojowej oraz turniej łuczniczy - Park Miejski

Komentarze
Reklama