Rekordowy budżet w Rumi przyjęty jednogłośnie

Piątek, 15 Grudzień 2017
Rumia

Rumscy radni jednogłośnie przegłosowali budżet na 2018 rok zaproponowany przez Burmistrza Michała Pasiecznego 

Ogromne pieniądze na inwestycje

Bardzo duża część wydatków, bo aż 32 300 000 złotych, zostanie przeznaczona na inwestycje, które są głównym motorem napędowym rozwoju miasta. Ich realizacja będzie możliwa również dzięki zdobytym dofinansowaniom zewnętrznym przekraczającym w sumie kwotę 56 000 000 złotych.

Przegląd projektów z dofinansowaniem zewnętrznym: https://rumia.eu/category/dla-mieszkancow/fundusze-zewnetrzne 

Środki te przypisane są inwestycjom, na które od lat czekają mieszkańcy Rumi. Najważniejsze z nich to największe przedsięwzięcie w dotychczasowej historii miasta, czyli budowa węzłów integracyjnych Rumia i Rumia Janowo. Kolejne to przede wszystkim rewitalizacja Zagórza w Rumi czy też kontynuacja programu Kawka, dzięki któremu w ok. 200 domostwach nastąpi zmiana systemu ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne i oszczędne.

Innymi ważnymi zadaniami są: przeprowadzenie, przy dużej pomocy dofinansowania unijnego, termomodernizacji Szkół Podstawowych nr 9 i 10, która przyniesie miastu oszczędności na ogrzewaniu tych szkół oraz budowa kilku ulic m.in. Gryfa Pomorskiego, Makuszyńskiego, Brzechwy, części Porazińskiej, Chodkiewicza czy też Źródlanej – również przy pomocy zdobytego dofinansowania zewnętrznego.

Duża kwota na działania społeczne

Władze miasta zabezpieczyły również pokaźne kwoty na zadania społeczne, z których korzyści szybko odczują wszyscy mieszkańcy. Przewidziana została kontynuacja wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz oświaty. Jest w nim również zaplanowana realizacja kilku stref do wspólnej, rodzinnej rekreacji, czyli placu zabaw przy ulicy Dąbrowskiego, Rodziewiczówny czy też Świętojańskiej, rozwój Zielonej Wyspy, sfinansowanej w 85% z pozyskanych środków unijnych, tym razem przy ul. Topolowej, miejsc do jazdy na rowerze, czy też oczekiwana od lat przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSiR w Rumi. Budowa bieżni lekkoatletycznej będzie możliwa głównie dzięki zdobyciu dwóch źródeł dofinansowania zewnętrznego.

Podobnie, jak w zeszłych latach, również w roku 2018 przewidziano jubileuszową, bo piątą edycję Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory w ramach BO zrealizowana kilkadziesiąt projektów, których wnioskodawcami byli mieszkańcy Rumi na kwotę ponad 5 000 000 złotych.

Bogata oferta kulturalno – sportowa oraz kolejne inwestycje w bezpieczeństwo

Rok 2018, podobnie jak poprzednie lata, będzie obfitował w bardzo ciekawe wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Już dzisiaj można szykować się na niezwykle popularne wśród Rumian imprezy – Jarmark Świąteczny, Dzień Seniora, Paradę Niepodległości, Lipiec w Rumi, Akcję Lato i Zima, Festyn 3. Maja, Jarmark Kaszubski, Dzień Patrona czy też Koncert Kolęd. W przyszłorocznym budżecie znajdują się również środki, które gmina zamierza przeznaczyć na zwiększenie bezpieczeństwa wśród swoich mieszkańców. Zaplanowano pomoc dla policji (dofinansowanie dodatkowych patroli), straży pożarnej  (zakup sprzętu i utrzymanie OSP), straży miejskiej czy też rozwój sieci miejskiego monitoringu.

Plany ambitne, zadłużenie niskie

Warto także odnotować, że pomimo ponadprzeciętnej ilości zadań inwestycyjnych oraz działań prospołecznych, a także nieplanowanych zobowiązań nakładanych od górnie przez władze rządowe i obciążających nasz budżet, (np. reforma oświaty), zadłużenie miasta na koniec roku planowane jest na bardzo niskim poziomie – 20%.

Komentarze
Reklama