Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa dotyczy również podwórek

Wtorek, 14 Kwiecień 2020
Wejherowo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w ramach działań miasta zlecił opracowanie projektów zagospodarowania podwórek w budynkach komunalnych przy ul. Kalwaryjskiej 2a, ul Klasztornej 2 i Klasztornej 4. Dodatkowo w budynku przy Klasztornej 2 zostanie wykonany remont elewacji wraz z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi zewnętrznych.

W ramach przebudowy ulicy Kopernika zostanie wykonana również rewitalizacja podwórka przy nieruchomości Kopernika 22, zaś w ramach rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Dworcową a Kopernika nowy wizerunek otrzyma podwórko pod adresem Kopernika 1.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób kompleksowy. Zakres prac na podwórkach obejmie utwardzenie ich nawierzchni płytami MEBA z zachowaniem funkcji biologicznie czynnej, co umożliwia naturalne wchłanianie wód opadowych, wykonanie ciągów pieszych z kostki i odprowadzenia wód opadowych z rynien do kanalizacji deszczowej. Tam gdzie będzie to możliwe powstaną wiaty śmietnikowe, oświetlenie typu ogrodowego z lampami stojącymi, małą architekturą z ogrodzeniami, ławeczkami, koszami na śmieci, a także nasadzeniami zieleni m.in. drzewek, krzewów ozdobnych, rabat kwiatowych i trawy niskiej.

Do prowadzonej przez Urząd Miejski rewitalizacji włączyły się wspólnoty mieszkaniowe przy Sobieskiego 328, Sobieskiego 328C, Plac Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C oraz Pucka 1/Wałowa 23. Przykładowo w nieruchomości Sobieskiego 328 wykonany zostanie m.in. remont dachu i elewacji budynku oraz zagospodarowanie podwórka, a w Sobieskiego 328C remont dachu i elewacji budynku. Zaś w budynku Pucka 1/Wałowa 23 będzie wykonany remont i docieplenie elewacji ścian, a przy budynkach Pucka 20, 20A i 20C zostanie wykonane zagospodarowanie terenu podwórka.

Tak przeprowadzona rewitalizacja podwórek powinna przyczynić się do polepszenia warunków życia mieszkańców i podwyższenia poziomu estetyki tych nieruchomości i ich otoczenia.  Po zakończeniu prac projektowych realizowanych przez WZNK zostaną ogłoszone przetargi na realizację poszczególnych zadań, które powinny być zrealizowane według początkowych założeń do końca bieżącego roku – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta Wejherowa.

Program rewitalizacji ma bardzo konkretny wymiar dla mieszkańców  - podkreśla Wojciech Kozłowski radny ze Śródmieścia, który brał udział w przygotowaniu programu i jest zaangażowany w jego realizację - Cieszę się, że nasze działania i zabiegi przekładają się na realne korzyści dla wejherowian w postaci zagospodarowania podwórek i remontów budynków.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020