Rozwód: Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Środa, 3 Styczeń 2018
Gdynia

W dniu 04.01.2018 na profilu Facebook @BuzukPopielarska będzie można zadawać pytania na które prawnicy kancelarii Buzuk Popielarska (buzukpopielarska.pl) udzielą bezpłatnej odpowiedzi. Już dziś zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi wątpliwościami.

Stało się! Po wielu nieprzespanych nocach, po wielu rozmowach lub kłótniach z małżonkiem zdecydowałaś/eś się na rozwód. Jest to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. Strach przed byciem ocenionym lub lęk przed rozpoczęciem nowego samodzielnego rozdziału w życiu, mogą być przytłaczające.

Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik ułatwi Ci zapoznanie się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi rozwodu oraz pozwoli Ci poczuć się pewniej

PODJEŁAM/ĄŁEM DECYZJĘ O ROZWODZIE. JAKIE DOKUMENTY POWINNAM/POWINIENEM PRZYGOTOWAĆ, ŻEBY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ POZEW O ROZWÓD?

Do sporządzenia pozwu o rozwód potrzebny jest odpis aktu małżeństwa. Jeśli posiadacie dzieci, lista dokumentów potrzebnych do przygotowania pozwu o rozwód znacznie się wydłuża. W tej sytuacji poza wspomnianym wyżej odpisem aktu małżeństwa koniecznym będzie przedłożenie: odpisu aktu urodzenia każdego z dzieci, a w przypadku małżonka domagającego się alimentów - również spisu wydatków na każde z dzieci wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość tych wydatków oraz zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów. Warto sporządzić również spis własnych wydatków oraz udokumentować ponoszenie najważniejszych z nich, zwłaszcza tych z tytułu zaciągniętych kredytów. Jeśli zawieraliście porozumienie w przedmiocie sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów każdego z małżonków z dzieckiem po rozwodzie, takie porozumienie również należy złożyć w Sądzie. Wszystkie dokumenty do Sądu składa się w dwóch egzemplarzach. Jeśli sporządzamy pozew w imieniu Klienta, trzeci egzemplarz każdego z dokumentów składanych w Sądzie zachowuję w aktach sprawy.

CZY ZŁOŻENIE POZWU JEST JEDNOZNACZNE Z TYM, ŻE SĄD ROZWIĄŻE MAŁŻEŃSTWO?

Nie. Samo złożenie pozwu o rozwód nie jest jednoznaczne z tym, że Sąd rozwiąże małżeństwo. Musisz mieć na uwadze, że Sąd podczas postępowania zbada, czy spełniacie przesłanki do tego, aby małżeństwo rozwiązać, czy też są widoki na jego utrzymanie. W pierwszej kolejności Sąd zbada, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, dlatego też musisz udowodnić, że pomiędzy Tobą a małżonkiem nie występuje więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Jednakże, nawet jeśli sąd stwierdzi rozkład małżeństwa, nie wyda on orzeczenia o rozwodzie, jeśli stwierdzi, że w wyniku rozwodu ucierpiałyby Wasze małoletnie dzieci, czy też rozwiązanie małżeństwa byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. orzeczenie rozwodu mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga stałej pomocy i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę). Sąd również nie udzieli rozwodu, jeżeli żąda go małżonek WYŁĄCZNIE winny rozkładu pożycia, chyba że współmałżonek wyraził zgodę na rozwód albo gdy odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. A zatem, składając pozew, przeanalizuj czy nie zachodzi jedna (lub wszystkie) z przesłanek do odmowy przez Sąd rozwiązania małżeństwa.

ZŁOŻYŁAM/EM POZEW O ROZWÓD. CO DALEJ?

Po złożeniu pozwu, pozostaje czekać na wyznaczenie rozprawy przez Sąd. W wyznaczonym terminie należy udać się pod salę Sądową wskazaną w wezwaniu i czekać na jej wywołanie. Po wejściu na salę, w pierwszej kolejności Sąd sprawdzi obecność. Nie denerwuj się, na sali poza składem sędziowskim jesteście tylko Ty i małżonek oraz ewentualnie Wasi pełnomocnicy. Pierwsza rozprawa najczęściej ma charakter informacyjny, na której Sąd chce ustalić czy od czasu złożenia pozwu doszło do zmian w waszych stosunkach (w zależności od Sądu na termin można czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy - to wystarczająco dużo, aby zaszły zmiany w Waszych stosunkach, lub w kwestii roszczeń, których dochodzicie).

Pamiętaj, że jeżeli zależy Ci na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu, warto (jeśli to możliwe) ustalić z małżonkiem wszelkie sporne kwestie, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania.

Po wstępnym wysłuchaniu, jeśli jest między Wami konflikt na jakiejkolwiek płaszczyźnie Sąd wyznaczy termin kolejnej rozprawy, na której słuchani będą przesłuchiwani świadkowie. Do tej rozprawy także powinnaś/powinieneś się dobrze przygotować. Przede wszystkim powinieneś wskazać świadków, którzy potwierdzą Twoją wersje. Dlatego też, jeśli nie jesteś pewna/y jak świadek odpowie na zadane przez Ciebie pytanie, lepiej go nie zadawaj.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ROZWODEM BEZ ORZEKANIA O WINIE, A ROZWODEM Z ORZEKANIEM O WINIE?

Wielokrotnie słyszałaś/eś o rozwodzie z orzekaniem o winie i bez winy, ale czym różnią się te tryby rozwiązania małżeństwa i jakie mają one dla Ciebie znaczenie? Otóż, najważniejszym skutkiem rozwodu z orzekaniem o winie i bez niego dotyczy możliwości dochodzenia alimentów. Prawo przewiduje, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, alimentów od drugiego małżonka można domagać się wtedy, kiedy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka uznanego za niewinnego. Natomiast w przypadku rozwodu bez orzekania o winie można domagać się alimentów wtedy, kiedy drugi z małżonków znajduje się w niedostatku.

Warto wiedzieć, że rozwód bez orzekania o winie jest procesem znacznie szybszym i zwykle mniej bolesnym.

Warto również pamiętać o tym, że ewentualne orzeczenie o winie nie ma żadnego wpływu na podział majątku między małżonkami.

CZY W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM SĄD ZAJMUJE SIĘ PODZIAŁEM MAJĄTKU?

Sąd może zająć się podziałem majątku małżonków wtedy, gdy wniosek taki zostanie zgłoszony przez jednego z małżonków, a przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce Sąd orzeka o podziale majątku wspólnego najczęściej wtedy, kiedy małżonkowie złożą w tym zakresie zgodny wniosek.

CZY W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM SĄD ZAJMUJE SIĘ PODZIAŁEM KREDYTÓW?

Nie. W postępowaniu rozwodowym Sąd nie orzeka o sposobie podziału zaciągniętych przez małżonków zobowiązań.

SĄD ROZWIĄZAŁ MAŁŻEŃSTWO PRZEZ ROZWÓD. CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA? JAK TEGO DOKONAĆ?

Oczywiście, że możesz! Zgodnie z przepisami prawa, rozwiedziony małżonek może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Pamiętaj jednak, że możesz tego dokonać jedynie w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, po tym terminie uprawnienie wygasa. Aby powrócić do nazwiska, które nosiłaś/eś przed zawarciem związku małżeńskiego, musisz udać się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego (lub Konsulatu) i złożyć przed Kierownikiem USC (Konsulem) pisemne oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska. Kierownik USC (Konsul) podpisuje to oświadczenie i przekazuje je do Urzędu, w którym przechowywany jest akt małżeństwa, w którym dokonuje się odpowiedniej wzmianki.

Masz więcej pytań?
Potrzebujesz wsparcia prawnika?
Pomożemy.


fb: @BuzukPopielarska
www: www.buzukpopielarska.pl 
mail: info@buzukpopielarska.pl
tel: +48 502 250 326

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020