Rumia: Przez minione 
4 lata udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych

Środa, 26 Listopad 2014
Rumia

Budowa dróg jest najbardziej kapitałochłonną inwestycją, bo oprócz wybudowania nawierzchni niezbędne jest stworzenie infrastruktury podziemnej - kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz towarzyszącej - oświetlenia.

Miasto Rumia stale poszukuje na te cele dodatkowego wsparcia finansowego pochodzącego przede wszystkim ze sprzedaży działek gminnych czy też ze źródeł zewnętrznych. Źródła zewnętrzne (tzw. "schetynówki"), mogą finansować jedynie wybrane drogi powiatowe natomiast dofinansowania zewnętrznego do ulic gminnych niestety nie ma.

Mimo dużego zaangażowania w minionej kadencji Rumia w inwestycje oświatowe (rozbudowa szkół SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 10 - ponad 28,6 mln zł) drugą pozycją w nakładach była budowa nowych dróg i ulic. Na ich realizację wydano kwotę ponad 25,8 mln zł co stanowi 45 % inwestycyjnych środków budżetowych.

Co zostało zrobione?

Zrealizowano alternatywne połączenie z Wejherowem ciągiem ulic Towarowa - Cegielniana - Leśna. Przebudowano ul. Dębogórską na odcinku od Ronda Prezydenta Kaczyńskiego do granicy z Kosakowem. Wykonano ponad 16 km dróg gminnych w tym tak ważne ulice jak Podgórna czy ciąg ulic Kazimierska-Bukowa-Chełmińska wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej a także Gdyńska-Częstochowska, Łokietka, Miłosza, Garbarska, Chabrowa, Sopocka, Ormińskiego, odcinek ul. Krakowskiej czy modernizację nawierzchni na ul. Świętopełka (od ul. Mostowej do ul. Malinowej) i na ul. Św. Józefa. Tam gdzie budowa nowych ulic została zaplanowana w dalszej perspektywie czasowej, aby poprawić warunki zamieszkiwania już teraz, Gmina utwardziła 10 km dróg gruntowych płytami YOMB.

Jest tak, że zawsze chciałoby się więcej. Jedyną przeszkodą jest brak środków finansowych. A te mogą pochodzić ze sprzedaży gruntów miejskich (niestety trwa kryzys na rynku nieruchomości) czy też z krajowych środków zewnętrznych. Warto pamiętać, ze nie ma dotacji z UE na budowę dróg gminnych, czyli tych których potrzebujemy najwięcej. Inwestycją przewidzianą do realizacji z tzw. "schetynówki" jest proponowany przez burmistrz E. Rogalę-Kończak projekt budowy tunelu pod torami w ciągu ulicy Piłsudskiego wraz z rondem na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Dąbrowskiego. Czy wejdzie on do realizacji - zależy to od wyników wyborów samorządowych.

Komentarze
Reklama