Rumia z rekordowym budżetem na 2019 rok

Piątek, 4 Styczeń 2019
Rumia

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi przyjęto projekt budżetu na 2019 rok. Przewidziano w nim rekordowo wysokie kwoty na inwestycje. Więcej pieniędzy trafi też do miasta z funduszy zewnętrznych.

Przede wszystkim inwestycje

Znaczna kwota przeznaczona została w 2019 roku na realizację inwestycji. W zeszłorocznym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano na ten cel 33 miliony złotych. W tym roku kwota ta wzrosła do rekordowych 48 milionów złotych.

Pieniądze te pozwolą m.in. na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej wraz z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do granicy z powiatem puckim, a także na wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej. Obie realizacje to propozycje złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poza tym w 2019 roku zaplanowano modernizację kolejnych ulic lub ich odcinków.

Ćwierć miliona złotych zostanie przeznaczonych na kontynuację działań w ramach procedury partnerstwa publiczno-prywatnego, mających doprowadzić do budowy nowego urzędu miasta.

Z kolei przy skrzyżowaniu ulic Kostki Napierskiego i Kilińskiego planowana jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (boisko do mini piłki nożnej).

– Atmosfera podczas uchwalania tegorocznego budżetu była bardzo pozytywna, zarówno podczas sesji Rady Miejskiej, jak i prac Komisji Finansowo-Budżetowej. Oczywiście dyskusja zawsze jest pożądana. Każdy, kto ma wątpliwości lub zastrzeżenia co do pozycji ujętych w budżecie, powinien podzielić się swoimi uwagami i przedstawić własną koncepcję rozwiązania danego problemu. W tym akurat przypadku, jak widać po przebiegu sesji, radni poparli propozycje przygotowane w projekcie bez większych zastrzeżeń – mówi radna Liliana Bareła-Palczewska. – Warto podkreślić, że tak optymistyczny dla mieszkańców budżet to efekt pracy radnych poprzedniej kadencji, a także burmistrza i zaangażowanych pracowników urzędu – dodaje.

Szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe

Inwestycje za ponad 1,2 miliona złotych planowane są też w obrębie placówek oświatowych. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących powstanie zespół boisk do siatkówki plażowej oraz trybuny. W placówce powstanie także winda dla niepełnosprawnych.

Zmodernizowany zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, a szkoły podstawowe nr 4 i 8 doczekają się nowych placów zabaw.

Dodatkowe pieniądze trafią także do przedszkoli. W 2019 roku około 3,5 miliona złotych powędruje do oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych (w 2018 roku było to 2,2 miliona złotych), prawie pół miliona złotych więcej przeznaczono też na stołówki przedszkolne.

Na podobnym poziomie udało się utrzymać także dotacje celowe dla organizacji pozarządowych. W 2019 roku kwota ta wyniesie 1 milion 591 tysięcy złotych. Pieniądze te trafią do podmiotów zajmujących się m.in. sportem, pomocą społeczną czy ochroną zdrowia.

– Cieszy fakt, że tak znaczna część środków finansowych przeznaczonych zostanie właśnie na inwestycje drogowe. Mieszkańcy Rumi odczuwają rosnące uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem komunikacyjnym, szczególnie w okresie wakacyjnym. Rozpoczęcie prac m.in. nad węzłem Janowo na pewno poprawi sytuację. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że finalizacja zamierzonych zadań uzależniona jest od wielu czynników, jednak możemy być pewni, że nowa rada będzie starała się szukać takich rozwiązań, aby umożliwiły jak najszybsze i jak najkorzystniejsze zrealizowanie zaplanowanych w budżecie na rok 2019 zadań – podkreśla Liliana Bareła-Palczewska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Kilkadziesiąt milionów ze środków zewnętrznych

Oprócz wymienionych wyżej środków miejskich, Rumi po raz kolejny udało się utrzymać bardzo wysoką kwotę dofinansowań zewnętrznych. W 2019 roku wyniosą one ponad 35 milionów złotych. To o 14 milionów więcej niż w roku ubiegłym.

Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi czy zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (łącznie prawie 8 milionów złotych).

W kwocie tej znajdują się również projekty inwestycyjne: budowa węzła integracyjnego w Rumi Janowie (ponad 17 milionów złotych) oraz rewitalizacja Zagórza (blisko 10 milionów złotych). Dodatkowe fundusze (275 tysięcy) trafią także do sektora oświatowego, głównie dzięki programowi „Super Przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020