Rusza budowa nowego obiektu szpitalnego w Wejherowie

Wtorek, 4 Luty 2020
Wejherowo

Rozpoczyna się największa w historii spółki "Szpitale Pomorskie” budowa nowego obiektu szpitalnego. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środkom samorządu województwa pomorskiego projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie”.

W nowym budynku znajdzie swoje miejsce Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń (Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Oddział Kardiochirurgii), nowoczesny Blok Operacyjny, a także Zakład Patomorfologii, Centralna Sterylizatornia oraz Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi).

Wartość robót budowlanych podpisywanej umowy to 94,65 mln zł. Wartość całego projektu włącznie z wyposażeniem w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną to 130,43 mln zł, z czego środki samorządu województwa pomorskiego – 60,18 mln zł, dofinansowanie unijne RPO WP – 66,15 mln zł, zaś wkład własny spółki to 4,1 mln zł.

Komentarze
Reklama