Rusza Budżet Obywatelski w Rumi

Środa, 28 Marzec 2018
Rumia

Wielkimi krokami zbliża się piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. W terminie od 3 do 30 kwietnia każdy mieszkaniec miasta może zgłosić własny projekt. Inicjatywa po raz kolejny odbędzie się w formule metropolitalnej, wspólnie z Wejherowem, Gdynią, Sopotem i Gdańskiem.

W tym roku Rumia przekazuje do dyspozycji mieszkańców 1,5 mln złotych – najwięcej spośród miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Pieniądze te dają lokalnej społeczności realną szansę na realizację własnych pomysłów.

Projekt może złożyć każdy rumianin, bez względu na wiek. Wystarczy zebrać 15 podpisów i w terminie od 3 do 30 kwietnia przedłożyć odpowiedni dokument. Formularze zgłoszeniowe i listy poparcia można pobrać na tej stronie https://rumia.budzet- obywatelski.org/wszystko-o- budzecie/do-pobranialub odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Pomysły mogą dotyczyć zarówno kwestii inwestycyjnych, takich jak place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska czy remonty chodników, jak i spraw prospołecznych w postaci zajęć rekreacyjnych, warsztatów plenerowych oraz koncertów. W pierwszym przypadku szacowana wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 tysięcy złotych, a w drugim kwota jest ograniczona do 50 tysięcy.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania projektów w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi.  Inicjatywa ta nie istniałaby, gdyby nie ciekawe pomysły oraz  zaangażowanie społeczników – podkreśla Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza Rumi. – Warto też podkreślić, że przeznaczone na ten cel pieniądze dają lokalnej społeczności ogromną szansę na realizację własnych pomysłów i zmianę swojego najbliższego otoczenia – dodaje.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu obywatelskiego w wersji papierowej należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, a dokładniej  w Biurze Podawczym.

Natomiast wypełniony formularz w wersji elektronicznej można przesłać na adres mailowy: budzetobywatelski@rumia.eu, poprzez platformę ePUAP (na konto: /2215021/Skrytka_ESP) lub uzupełnić go za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu https://rumia.budzet- obywatelski.org/.

Warto wspomnieć, że prawie wszystkie pomysły, które pozytywnie zweryfikowano podczas poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi, zostały już zrealizowane. Ostatni projekt jest obecnie na ukończeniu.

Komentarze
Reklama