Ruszyła rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie

Czwartek, 30 Listopad 2017
Powiat Wejherowski

W ramach realizowanego projektu wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim, w kolejnej placówce edukacyjnej prowadzonej przez powiat odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły.

Chodzi o Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie, gdzie w ramach zadania ruszyła budowa pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową.
Łączny koszt rozbudowy placówki wraz z doposażeniem 7 pracowni istniejących i wyposażeniem 2 nowych – korekcyjnej i rehabilitacyjnej wyniesie ponad 2,5 mln zł.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „Dachbud” Marian Formella z siedzibą w Gdyni.

Warto wspomnieć, że to piąta placówka edukacyjna prowadzona przez Powiat Wejherowski, w której realizowany jest obecnie projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnychi regionalnego rynku pracy”, w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Komentarze
Reklama