Samorząd wojewódzki zachwycony nowym Centrum Kultury

Poniedziałek, 11 Czerwiec 2012
Wejherowo

Władze samorządowe województwa pomorskiego z zachwytem wypowiadają się o nowo wznoszonym budynku Centrum Kultury w Wejherowie. Inwestycja znana pod nazwą Filharmonia Kaszubska stała się przedmiotem całostronicowego artykułu, który ukazał się właśnie na łamach kolorowego magazynu wydawanego przez Pomorski Urząd Marszałkowski.

Marcin Twardokus, autor tekstu zauważa, iż ta nowoczesna budowla będzie pełnić rolę centrum kultury nie dla samego miasta Wejherowo, ale i dla całego Pomorza. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że dzięki niej Gród Wejhera zyska na znaczeniu na kulturalnej i gospodarczej mapie województwa, a może i Polski. Inwestycja realizowana przez Miasto Wejherowo zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

- Realizacja projektu pokazuje, jakie zmiany w codziennym życiu mieszkańców mogą przynieść dobre i przemyślane decyzje inwestycyjne władz miasta - mówi Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego. - Samorząd województwa zawsze kibicuje takim inicjatywom oraz wspiera je, o ile jest to możliwe, także finansowo. Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia przeznaczył ponad 8 milionów złotych i te pieniądze z pewnością zostały dobrze zainwestowane - dodaje Mieczysław Struk.

Co ciekawe, Mieczysław Struk potrafił wznieść się ponad podziały polityczne. Należy bowiem do ścisłego grona władz Platformy Obywatelskiej na Pomorzu (zasiada w zarządzie). Dostrzega bowiem rangę inwestycji prowadzonej przez ekipę prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Budynek nowego Centrum Kultury w Wejherowie to nie tylko inwestycja w kulturę. To także umocnienie pozycji Wejherowa, co z kolei przekłada się na wiele innych sfer życia, między innymi gospodarczą. Niestety, z ubolewaniem należy stwierdzić, że tę inwestycję o strategicznym znaczeniu dla Wejherowa kontestuje grupka miejscowych działaczy Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza zasiadających w Radzie Miasta. Niewybredne ataki na Prezydenta Wejherowa, zarzuty o niegospodarność, złe wydatkowanie środków budżetowych itp. nie świadczą najlepiej o dalekowzroczności prowincjonalnych polityków Platformy Obywatelskiej.

Tymczasem samorząd Województwa Pomorskiego docenia wysiłki i starania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Na łamach swojego magazynu podkreśla, że pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Dziś imponująca inwestycja Wejherowskiego Centrum Kultury jest już w fazie finałowej. Obiekt będzie miał 6,5 tys. metrów kw. Filharmonia Kaszubska będzie pełnić dwie podstawowe funkcje: regionalnego centrum kultury oraz miejskiego ośrodka kultury. Sala główna (koncertowa, kinowa, teatralna, audytoryjna...) pomieści 374 osoby. Salę konferencyjną przygotowano na 100 osób. Będą tu także kawiarnia i kawiarenka internetowa. Na potrzeby miejskiego ośrodka kultury przygotowywane są sale prób, pracownie: plastyczna, rzeźby, ceramiki, fotograficzno-filmowa i animacji komputerowej. W zarządzaniu budynkiem będą stosowane rozwiązania innowacyjne, np. system BMS, który umożliwia zautomatyzowany nadzór nad pracą urządzeń technicznych, odpowiadających za bezpieczeństwo i komfort osób przebywających we wnętrzach.

- Budynek, w którym przez długie lata działało Wejherowskie Centrum Kultury, został wzniesiony w latach 70. minionego wieku jako siedziba Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił funkcje przede wszystkim biurowe, a sala konferencyjna nie była przystosowana do wymogów wydarzeń kulturalnych - przypomina jego historię Marcin Twardokus. - Mimo tych ograniczeń w WCK odbywały się koncerty, przedstawienia teatralne i kabaretowe, wernisaże i warsztaty, działały koła zainteresowań. Jednak z każdym rokiem stan budynku się pogarszał, zwłaszcza że nigdy nie przeprowadzono kompleksowego remontu ani modernizacji. Obiektowi groziło nawet zamknięcie! Stary budynek więc zburzono, a w maju 2010 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu. Liczba mieszkańców zainteresowanych ofertą kulturalną i rozrywkową wciąż rośnie. W ostatnim czasie z usług Wejherowskiego Centrum Kultury korzystało ponad 10 tys. osób rocznie (nie licząc imprez plenerowych). Brak miejsca na realizację przedsięwzięć na większą skalę stawał się coraz bardziej dotkliwy. Tę potrzebę zaspokoi Filharmonia Kaszubska. Stary budynek zburzono, a w maju 2010 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu - pisze autor tekstu w magazynie samorządowym Województwa Pomorskiego.

Przykład Wejherowa pokazuje, że pieniądze wydane na kulturę to także dobrze ulokowane środki finansowe. Władze miasta nie mają wątpliwości, iż nowe centrum kultury przyciągnie także turystów, pobudzając rozwój gospodarczy Wejherowa, np. branży hotelarskiej czy restauratorskiej. Inwestycja będzie kosztowała około 50 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wyniesie 8,2 mln zł. 1,4 mln zł przyznano z budżetu państwa.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020