Scena muzyczna zaprasza zespoły do udziału w Festiwalu Dźwignij muzę

Czwartek, 17 Luty 2011

Scena Muzyczna Gdańsk 2011 organizuje Mały Festiwal Pt. Dźwignij Muzę dla młodych polskich zespołów wyłonionych w trakcie eliminacji bądź zaproszonych do konkursu przez Organizatora. Organizator zaprasza młodych wykonawców do udziału w Małym Festiwalu Pt. Dźwignij Muzę na najlepszy zespół muzyczny.

Główną nagrodą w Małym Festiwalu pt .Dźwignij Muzę jest nagroda finansowa w kwocie 2000zł. Mały Festiwal pt. Dźwignij Muzę zostanie przeprowadzony w Gdańsku w Scenie Muzycznej ul. Powstańców Warszawskich 25, w dniu 02.04. 20011r. w godzinach 14.30-20.30. Laureata wyłoni Jury, w składzie Radek Nałęcz- Dziennikarz Radia ESKA, Przemek Gulda - Dziennikarz Gazeta Wyborcza, Tomek Lipnicki - lider zespołu Lipali

Warunkiem uczestnictwa zespołów w Małym Festiwalu jest przesłanie na adres e-mail michal@scenamuzyczna.pl materiału demo zawierającego 3 utwory autorskie do dnia 21.03.2011r. wraz z wypełniona kartą zgłoszeniową dostępną na stronie www.scenamuzyczna.pl. Organizator dopuszcza prezentację w języku innym niż narodowy.

Komentarze
Reklama