Sesja absolutoryjna. Inwestycyjny rekord prawie pobity

Poniedziałek, 25 Czerwiec 2012
Wejherowo

Miniony rok był wyjątkowo udany dla Wejherowa. Samorząd przeznaczył 26,2 mln złotych na inwestycje. To drugi wynik w ostatnim 20-leciu. Miasto intensywnie się rozwija. We wtorek, 26 czerwca radni mają zadecydować o udzieleniu absolutorium prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi. Początek obrad o godz. 10.00 w wejherowskim Ratuszu.

Raczej mało kto ma wątpliwości, że pomimo bardzo korzystnych wskaźników dla zarządzających miastem, opozycja w Radzie Miasta rozpęta burzę. Obserwatorzy sesji absolutoryjnej mogą spodziewać się raczej czarnowidztwa w pełnej krasie ze strony wejherowskiej Platformy Obywatelskiej. Wejherowscy radni, poza wysłuchaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, otrzymają ponadto informację o stanie mienia komunalnego, a także głosować będą nad uchwałami w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2012-2022 oraz wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Wspólna Sprawa" na lata 2012-2013.

Mieszkańcy Wejherowa mogą czuć się usatysfakcjonowani w wielu punktach ubiegłorocznego budżetu, za którego wykonanie odpowiedzialny jest prezydent Krzysztof Hildebrandt. W normalnych warunkach prezydent nie powinien też mieć obaw co do pozytywnego wyniku głosowania w sprawie udzielenia absolutorium. Wiele pomorskich samorządów chciałoby się pochwalić podobnymi wynikami finansowymi i to przy niezbyt wysokim zadłużeniu.

Miniony rok był rekordowy pod względem wysoko ści nakładów inwestycyjnych. W ostatnim 20-leciu nie zanotowano (nie licząc roku 2009) tak wielu wydatków na rozwój infrastruktury komunalnej. Miasto zainwestowało 26,2 mln złotych, podczas gdy rok wcześniej 16,2 mln złotych. Tak wysoki wzrost (o 61,9 proc.) plasuje Wejherowo na 18. miejscu w województwie pomorskim na ogólną ilość 123 gmin. Nawet w Trójmieście, gdzie spłynęło przecież wiele dodatkowych środków w związku z przygotowaniami do Euro 2012, nie zanotowano tak dużego skoku. Sopot przeznaczył na inwestycje 46,8 proc. mniej pieniędzy niż rok wcześniej, Gdynia także ograniczyła nakłady o 26,7 proc., a jedynie w Gdańsku zainwestowano więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym (o 60,9 proc.).

Rok 2011 był bardzo ciężki dla samorządowych finansów. Świadczy o tym fakt, iż jedynie 48 pomorskich gmin wydało na inwestycje więcej niż rok wcześniej, zaś pozostałych 75 nie zdołało przeskoczyć poprzeczki postawionej sobie rok temu. Tymczasem walka z kryzysem objawia się tym, że samorządy są "ograbiane" przez kryzys i rząd ze środków im należnych. Rząd ogranicza zwłaszcza środki na oświatę i pomoc społeczną. W tych dziedzinach samorząd z własnych pieniędzy musi dokładać ogromne sumy.

Nikt też nie może zarzucić władzom miasta nadmiernego pożyczania pieniędzy. Wejherowo jest bowiem jednym z najmniej zadłużonych samorządów na Pomorzu (24,1 proc.). Tylko 41 gmin na 123 posiada niższy pułap długu. W dużej mierze są to niewielkie gminy, których nie stać na realizację większych inwestycji, stąd też nie mają potrzeby zaciągania kredytów. Wystarczy podać tylko jeden przykład. Gmina Kołczygłowy już dwukrotnie otrzymała dofinansowanie na budowę placów zabaw. W sumie 205 tys. złotych, lecz nie wzięła tej darmowej kasy, gdyż w jej budżecie zabrakło środków na wkład własny. A nie jest on wcale wielki, bo wynosi 40 proc. Miasto Wejherowo, jeśli pożycza, to jedynie na sfinansowanie inwestycji. Nie przejada ani jednej złotówki na sprawy bieżące.

Dobry rok pod względem finansowym we wszystkich dziedzinach nie oznacza wcale, że władze miasta nie podlegają krytyce. Z pewnością zawsze można zrobić więcej lub lepiej, jednak nie można godzić się z postawą opozycyjnych radnych, którzy atakują wszystko co robi prezydent i nic im się nie podoba, a poza tym atakują w niewybredny, mało parlamentarny sposób. Prezydent Krzysztof Hildebrandt powtarza często, że przy wsparciu mieszkańców udaje się wiele zrobić i - na szczęście - to opinia wejherowian jest najważniejsza.

 

Nakłady inwestycyjne Miasta Wejherowo (w mln zł):

1995 - 4,2

1996 - 5,2

1997 - 8,5

1998 - 13,5

1999 - 15,7

2000 - 12,7

2001 - 8,3

2002 - 7,3

2003 - 7,2

2004 - 8,9

2005 - 17,7

2006 - 12,9

2007 - 19,0

2008 - 17,7

2009 - 30,1

2010 - 16,2

2011 - 26,2

 

Dochody Miasta Wejherowo (w mln zł):

1995 - 15,6

1996 - 25,2

1997 - 33,0

1998 - 41,1

1999 - 45,5

2000 - 50,3

2001 - 53,1

2002 - 61,0

2003 - 59,7

2004 - 68,9

2005 - 78,2

2006 - 89,0

2007 - 105,5

2008 - 111,4

2009 - 114,6

2010 - 120,8

2011 - 130,8

Komentarze
Reklama