Sesja budżetowa w Wejherowie na żywo

Wtorek, 18 Grudzień 2012
Wejherowo

18 grudnia o godz. 10.00 w ratuszowej sali narad odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Głównym punktem obrad będzie uchwała budżetowa na 2013 rok.

W trakcie obrad radni przyjmą uchwały sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2012 rok i ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2012 nie wygasną z upływem roku budżetowego. Radni podejmą też uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa a także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie". Jednym z ważniejszych tematów będzie również sprawa szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas sesji zostanie uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Przedmiotem obrad będą również uchwały dotyczące nieruchomości.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020