Sesja budżetowa w Wejherowie na żywo

Wtorek, 18 Grudzień 2012
Wejherowo

18 grudnia o godz. 10.00 w ratuszowej sali narad odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Głównym punktem obrad będzie uchwała budżetowa na 2013 rok.

W trakcie obrad radni przyjmą uchwały sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2012 rok i ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2012 nie wygasną z upływem roku budżetowego. Radni podejmą też uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa a także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie". Jednym z ważniejszych tematów będzie również sprawa szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas sesji zostanie uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Przedmiotem obrad będą również uchwały dotyczące nieruchomości.

Komentarze
Reklama