Sieć ciepłownicza gwarancją czystszego powietrza w mieście

Wtorek, 4 Październik 2016
Wejherowo

Od wielu lat Urząd Miejski w Wejherowie podejmuje różne działania na rzecz poprawy warunków życia dla mieszkańców i czystości powietrza   w mieście. Warunkiem ograniczenia tzw. niskiej emisji jest w pierwszym rzędzie eliminacja pieców węglowych, na rzecz alternatywnych technik ogrzewania.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta informuje, że w wyniku rozmów Urzędu Miejskiego w Wejherowie z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni w trosce o czystość powietrza w mieście,  zrodziła się inicjatywa wspólnego promowania rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC w Wejherowie. Rozwój ten możliwy jest w określonych obszarach miasta, gdzie istnieją przede wszystkim możliwości techniczne do podłączania nowych budynków, a także rezerwy w dociążeniu działających magistrali.

O możliwościach wyjścia na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza właścicieli prywatnych posesji, rozmawiano podczas spotkania zastępcy prezydenta miasta Beaty Rutkiewicz z OPEC oraz urzędnikami Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i przedstawicielami radnych. Wynikiem rozmów jest pismo OPEC z dnia 17 sierpnia br., w którym postanowiono poinformować mieszkańców Wejherowa o obszarach miasta, gdzie możliwe      są podłączenia do sieci ciepłowniczej OPEC.

Informujemy że możliwości podłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej OPEC w Wejherowie znajdują się w następujących rejonach miasta:

- ul. Sikorskiego (magistrala 2DN200) – budynki Waza, budynki Orlex, osiedle Zielony Stadion, Invest Sarko, osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Konopnickiej (wymagane podłączenie min. 20-30 budynków);

- ul. Przebendowskich/Reformatów (magistrala 2 DN125) – Pałac Przebendowskich, biblioteka, Dom Pomocy Społecznej;

- ul. Gryfa Pomorskiego (magistrala 2 DN300) – osiedla domków jednorodzinnych (wymagane podłączenie min. 20-30 budynków);

- ul. Sobieskiego (magistrala 2 DN300) – obiekty przy ul. Judyckiego/Sienkiewicza, dworzec PKP, budynek policji (ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa,                10 Lutego), obiekty WTBS, WZNK (ul. Kopernika);

- ul. Derdowskiego/Narutowicza – osiedla domków jednorodzinnych (wymagane podłączenie min. 20-30 budynków), kościół;

- ul. Staromłyńska/Obr. Wybrzeża/Borowiecka/ Ludowa – osiedla domków jednorodzinnych (wymagane podłączenie min. 20-30 budynków).

Jak zapewniła Beata Rutkiewicz wejherowscy urzędnicy gotowi są do udzielenia pomocy mieszkańcom miasta w zakresie porad dotyczących warunków przyłączania do sieci cieplnej OPEC oraz informowania o zakresie dokumentacji wymaganej w celu dokonania tych przyłączeń.

W celu zdiagnozowania realnego zainteresowania mieszkańców odnośnie podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej Urząd zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz, który jest wstępną deklaracją podłączenia.

Formularze będą dostępne na stronie internetowej do końca listopada 2016 roku. Ilość złożonych deklaracji będzie sygnałem dla spółki OPEC o rzeczywistych potrzebach na terenie Wejherowa. Szacunkowy koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi ok. 12,5 tys. zł plus umowa przyłączeniowa średnio ok. 200-350 zł za metr bieżący przyłącza. Dla przykładu koszt zakupu efektywnego pieca na węgiel to 7-8 tys. zł za małe mieszkanie bądź 15-18 tys. zł za dom jednorodzinny.

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowe dane na ten temat znajdują się na stronie internetowej: opecgdy.com.pl.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Wejherowie realizuje systematycznie cały cykl programów mających za zadanie poprawę jakości powietrza, w tym:

  • „Czyste Powietrze Pomorza” – program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.   W tegorocznej edycji do dofinansowania zakwalifikowało się 14 nieruchomości prywatnych. Wartość projektu to prawie 300 tys zł, z czego prawie 70 tys. stanowi dofinansowanie, 
  • „KAWKA I” i „KAWKA II” - program współfinansowany przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska polegający na zmianie systemu ogrzewania łącznie w 24 budynkach komunalnych za łączną kwotę w wysokości ponad 2,5 mln zł. Pierwszy program został zakończony, zaś program drugi będzie trwał do końca 2018 r. Na kwotę 2,5 mln zł składa się 45% dofinansowania, 45% zwrotnej pożyczki z WFOŚ na preferencyjnych warunkach oraz 10% z budżetu Miasta. Niezależnie od tych programów co roku w ramach bieżących inwestycji Wejherowskiego Zakładu  Nieruchomości Komunalnych zmieniany jest system ogrzewania w zasobie komunalnym w zakresie zabezpieczonych na dany rok środków finansowych. W latach 2008 – 2016 w ramach wszystkich powyższych działań zmodernizowano systemy grzewcze w 34 obiektach       na łączną sumę 3,9 mln zł,
  • program realizowany w ramach uchwały  Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczne. W ramach tych działań w latach 2009-2016 aż 157 lokali mieszkalnych otrzymało nowy system grzewczy na łączną kwotę 1,2 mln zł.
  • „Termomodernizacja” współfinansowana ze środków unijnych na kwotę ponad 5 mln zł w 14 budynkach komunalnych. Program będzie realizowany w latach 2016-2022,
  • program mający ścisły związek z ochroną powietrza a mianowicie Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających azbest dla Gminy Miasta Wejherowa realizowany na mocy Uchwały Rady Miasta od roku 2009. W ramach tego programu Gmina organizuje i finansuje odbiór, transport     i utylizację wyrobów zawierających azbest. W latach 2008-2015 z budżetu Miasta przeznaczono na ten cel prawie 86 tys. zł.
Komentarze
Reklama