Siedmiu ukrywało się przed organami ścigania

Czwartek, 14 Kwiecień 2011

Policjanci z powiatu wejherowskiego zatrzymali aż 7 osób poszukiwanych. Wśród zatrzymanych cztery osoby były poszukiwane sądowym nakazem, dwie były poszukiwane w celu ustalenia miejsca pobytu i jedna osoba była poszukiwana listem gończym. Osoby poszukiwane listem gończym oraz sądowym nakazem niebawem zostaną przetransportowane do Aresztu Śledczego.

Policjanci z wejherowskiej komendy, Redy, Rumi oraz Łęczyc zatrzymali łącznie aż 7 osób poszukiwanych, które ukrywały się przed organami ścigania. Trzy osoby poszukiwane zostały zatrzymane w Wejherowie - w  tym jedna listem gończym, sądowym nakazem i w celu ustalenia miejsca pobytu. Ponadto dwie osoby poszukiwane zostały zatrzymane na terenie gminy Łęczyce. Obaj zatrzymani byli poszukiwani sądowym nakazem. Natomiast w Redzie policjanci zatrzymali jedną osobę poszukiwaną również sądowym nakazem, a w Rumi policjanci zatrzymali poszukiwaną w celu ustalenia jej miejsca pobytu do celów prawnych. Osoby poszukiwane w celu ustalenia miejsca pobytu, po zakończonych czynnościach przez funkcjonariuszy zostały zwolnione. Natomiast pozostali zatrzymani przez policjantów niebawem zostaną przetransportowani do Aresztu Śledczego.

Komentarze
Reklama