Składanie wniosków do Wejherowskiego BO 2017 potrwa do 4 maja

Środa, 5 Kwiecień 2017
Wejherowo

Wejherowianie mogą składać już swoje propozycje projektów w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 1 milion złotych. Głosowanie na projekty odbędzie się w drugiej połowie września.

Do 4 maja będzie można składać propozycje projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian.

W tegorocznej edycji, na jego realizację miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

Głosowanie odbywać się będzie w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października, a realizacja projektów nastąpi w 2018 roku. 

Co należy wziąć pod uwagę zgłaszając projekt?

Działania zaproponowane przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat.

Masz pytania związane z pisaniem projektu?

Skontaktuj się z ekspertami, którzy odpowiedzą na twoje pytania:

•  W zakresie inwestycji – Magdalena Florczak-Majewska, tel. 58 677 71 17

•  W zakresie urbanistyki i nieruchomości – Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85

•  W zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36

e-mail: budzetobywatelski@wejherowo.pl

www: http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/

Komentarze
Reklama