SKM zapowiada długo oczekiwany remont przystanku w Janowie

Piątek, 6 Listopad 2015
Rumia

Wiata, nowe zejście, ławki, kosze oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. To wszystko według zapowiedzi SKM pojawi się na zmodernizowanym peronie w Janowie.

Mieszkańcy Janowa od lat czekają na remont przystanku SKM. Wysokie schody prowadzące na peron sprawiają, że jest on niedostępny dla osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci w wózkach. Na szczęście już niedługo przejdzie on gruntowną modernizację. Przystanek zyska wiatę, kosze i ławki. Zostanie przebudowane dojście do peronu, na którym pojawią się także specjalne ścieżki ułatwiające poruszanie niewidomym i niedowidzącym.

Obecnie dla przestanku wykonywane jest Studium wykonalności, które pozwoli oszacować koszty i wyznaczyć terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Remont przystanku w Janowie zostanie przeprowadzony w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych RPO WP 2014-2020. SKM zapowiada także, że modernizacji zostaną poddane również stacje SKM w Gdyni Grabówku, Chyloni oraz Stoczni.

Komentarze
Reklama