Spotkanie noworoczne

Czwartek, 13 Styczeń 2011

W Gminnym Domu Kultury odbyło się noworoczne spotkanie dla wszystkich członków sekcji działających przy GDK oraz ich najbliższych. W spotkaniu wzięli także udział Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz wraz z zastępcą Andrzejem Labudą. Urząd Gminy reprezentowały Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht i Sekretarz Gminy Mirosława Kuberna. Przybyli także członkowie Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia.

Zebranych powitał dyrektor Jan Trofimowicz życząc przybyłym wszelkiej pomyślności i siły do realizowania swoich pasji w GDK w 2011 roku. następnie na scenie GDK zaczęły kolejno prezentować swe umiejętności i dokonania kulturalne z 2010 roku sekcje działające przy Gminnym Domu Kultury w Lini. Z koncertem kolęd wystąpiła sekcja gitar pod kierunkiem opiekuna Marcina Mielewczyka wzmocniona grą skrzypaczek. Następnie zaprezentowała się z koncertem kolęd polskich i zagranicznych Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Ewy Studzińskiej. Kolejnym punktem był krótki występ Amatorskiego Teatru ProstoLINIjnego, który zaprezentował zwiastun sztuki „Ala weter jo", którego premiera odbędzie się 30 stycznia. Reżyserem sztuki jest Tamara Jabłońska, a członkami grupy teatralnej mieszkańcy gminy w różnym wieku. „Ala weter jo" to doskonała komedia przeznaczona dla osób dorosłych – cała w języku kaszubskim.

Następnie prezentowali się członkowie sekcji fletów, którą prowadzi Beata Sitarz, a także, trąbek pod opieką Mirosława Pawlaka. Kolejno przed publicznością swe umiejętności prezentowali podopieczni Ewy Studzińskiej – klarnety, saksofony i altówki.

Po muzykach na scenie zabrzmiały piękne kolędy kaszubskie w wykonaniu Chóru „Pięciolinia", pod kierunkiem Jana Szulc. Po chórzystach zaprezentował się zespół Kaszebsko Rodzezna pod opieką Marii Zalewskiej. Dzieci w barwnych kaszubskich strojach przy dźwiękach kapeli zaprezentowały piosenki i tańce kaszubskie wzbudzając zachwyt publiczności.

Cieszy fakt, że do poszczególnych sekcji wstępują nowi członkowie w różnym wieku. Gminny Dom Kultury może pochwalić się blisko 180 aktywnymi członkami swych sekcji. Którzy spełniają swoje pasje.

W podsumowaniu Jan Trofimowicz przedstawił dorobek imprez kulturalnych za 2010 rok. Artyści brali udział w imprezach gminnych, uświetniając swymi występami uroczystości patriotyczne i okazjonalne. Oprócz tego promowali gminę na festiwalach i koncertachna terenie powiatu i województwa.

Na zakończenie Jan Trofimowicz w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Hinz oraz Zastępcy Przewodniczącego Andrzeja Labudy wręczyli statuetki i podziękowania za wkład w rozwój kultury i współpracę na niwie kultury najbardziej zasłużonym. Wśród wyróżnionych znaleźli się: opiekunowie sekcji Beata Sitarz, Maria Zalewska, Teresa Szczypior, Tamara Jabłońska, Ewa Studzińska, Mirosław Pawlak, Marcin Mielewczyk oraz Jan Szulc. Ponadto dyrektor GDK podziękowania i statuetki przygotował dla: Jadwigi Sommer i Stowarzyszenia „Bądźmy Razem", Edmunda Szymikowskiego Prezesa ZKP Oddział w Lini, Bolesława Ellwart Prezesa Gminnego Koła Pszczelarzy, Grażyny Ellwart Prezesa KGW w Strzepczu. Specjalne wyróżnienie otrzymała także Jolanta Warkuschza opiekę nad funduszami GDK.

Na ręce Z-cy Wójta Bogusławy Engelbrecht Jan Trofimowicz złożył podziękowania za owocną współpracę z lokalnym samorządem, który dostrzega pracę GDK i finansuje kolejne pomysły wcielane w życie. Warto podkreślić, iż oprócz prowadzenia sekcji zorganizował w 2010 roku ponad 30 konkursów plastycznych i muzycznych a także uroczystości patriotyczne, spotkania świąteczne, spotkania biesiadne dla mieszkańców,w których zanotowano udział ponad2500 uczestników. Ponadto GDK był współorganizatorem kulturalnych imprez masowych przygotowywanych przez stowarzyszenia i szkoły, w których udział wzięło ponad 1200 osób. Jak widać liczby uczestników potwierdzają rozmach i wachlarz działalności miejscowego GDK.

Na zakończenie Czesław Hinz dziękował „Ambasadorom Kultury Gminy Linia" za owocną pracę i zapewniał, iż w budżecie gminy na 2011 rok nie zabraknie funduszy na działalność kulturalną. Galę zakończył wspólnych śpiew kolędy „Bóg się rodzi". Po występach wszyscy zgromadzeni wzięli udział w słodkim poczęstunku przygotowanym w GDK.

Komentarze
Reklama