Spotkanie Prezydenta Wejherowa z mieszkańcami osiedla Fenikowskiego

Środa, 14 Wrzesień 2011

7 września b.r. Prezydent Miasta wraz z zastępcami spotkał się w ratuszu z przedstawicielami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych z Osiedla Fenikowskiego w sprawie dojazdu na to osiedle.

W ostatnim okresie deweloper, który wybudował osiedle - firma Orlex, zagroziła, że zamknie fragment ulicy stanowiącej jej własność i będący główną (obecnie w praktyce jedyną) drogą dojazdową na osiedle - przedłużenie ul. Orzeszkowej. W trakcie spotkania prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Piotr Bochiński przedstawili przedstawicielom mieszkańców osiedla Fenikowskiego całokształt spraw związanych z dojazdem na osiedle, m.in. szczegóły „Porozumienia nr 12/05 w sprawie zobowiązań wynikających ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze dz. 7/4, 7/1, 7/2, ob. 12 przy ul. Fenikowskiego” z dnia 28 listopada 2005 r. podpisane przez prezydentów miasta Krzysztofa Hildebrandta i Wojciecha Kozłowskiego z Danutą Gębarowską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Orlex”. Jak się okazuje porozumienie to nie jest przez Orlex realizowane w zakresie nieodpłatnego przekazania (bez odszkodowania) gruntów i wybudowanego fragmentu drogi.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy wyrazili zdziwienie, że właściciel firmy Orlex wprowadził ich w błąd, bowiem jak zapewnili, udostępnił im tylko pierwszą stronę przedmiotowego Porozumienia, jedynie do punktu 6 włącznie, czyli tylko w zakresie zobowiązań miasta. Mieszkańcy przekazali również prezydentowi informację, że deweloper oświadczył, że podjął tak drastyczne działania, bo miasto nie zezwala mu podjęcie budowy na terenach naprzeciwko osiedla Fenikowskiego. Takich warunków ww. Porozumienie nie przewidywało, a prezydent nie widzi możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego na terenach zagrożonych powodzią.

Dodajmy, że na tym terenie obecny plan umożliwia realizację rekreacyjnych terenów zielonych, gdyż są to ponadto tereny chronione ze względu na środowisko naturalne. Prezydenci odpowiedzieli też na szereg pytań mieszkańców i zapewnili, że ich celem jest osiągniecie porozumienia z deweloperem, tak aby nie doszło do blokady drogi przez Orlex, ale na warunkach do zaakceptowania przez miasto. Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze. Ustalono, że kontakt pomiędzy wspólnotami a władzami miasta zostanie utrzymany.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020