Spotkanie Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo

Piątek, 13 Styczeń 2017
Wejherowo

Ponad 150. osób wzięło udział w spotkaniu działaczy i sympatyków Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, które miało miejsce 11 stycznia w sali widowiskowej „Atlantic” w Wejherowie.

W trakcie spotkania lider ruchu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przypomniał najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2016 roku, przedstawił również plan zamierzeń inwestycyjnych miasta na 2017 rok, który wzbudził duże zainteresowanie i aplauz uczestników spotkania. Prezydent podziękował za współpracę swoim współpracownikom a także radnym. Szczególne słowa uznania prezydent skierował pod adresem zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz i skarbnika miasta Arkadiusza Kraszkiewicza. Prezydent podkreślił znakomitą współpracę w zakresie rozwoju miasta ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie dziękując za pomoc w tym zakresie staroście Gabrieli Lisius i członkowi Zarządu Powiatu Jackowi Thielowi.
Krzysztof Hildebrandt nazwał rok 2016 rokiem historycznym. Rozpoczęła się bowiem budowa I etapu Węzła „ZRYW” wraz z tymczasowym utwardzeniem ul. Gryfa Pomorskiego. W ramach tego zadania został wybudowany m.in. w pełnym zakresie odcinek ulicy Patoka między ul. Gryfa Pomorskiego i Stefczyka z dwoma rondami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Został również wybudowany Węzeł Działki łączący ul. Sobieskiego z drogą krajową nr 6 a także kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sobieskiego. Przebudowie została poddana ul. Okrężna z ul. Dolną i łącznikiem do ul. Lelewela a także ul. Brzozowa. W ulicach Lelewela i Nadrzecznej powstały 4 nowe zatoki autobusowe, a przy ul. Nanickiej nowy parking przy ZS nr 3. Utwardzono również płytami YOMB nawierzchnie ulic: Spokojnej, Złotej, Cichej, Szczęśliwej i Krzywej. Realizowany był też Budżet Obywatelski, w tym plac rekreacyjny im. Ryszarda Jakubka i teren rekreacyjny na os. Fenikowskiego.

 

W 2017 roku zostanie dokończony na Śmiechowie I etap budowy Węzła ZRYW. W ramach tego zadania, które będzie kosztowało 10 mln zł, zostanie zbudowany m.in. zbiornik retencyjny, dwie łącznice do drogi krajowej nr 6 oraz droga do ul. Jaśminowej. Na 2017 rok zaplanowane jest rozpoczęcie budowy Węzła Kwiatowa (został już ogłoszony przetarg) oraz dokończenie realizacji trzech projektów Budżetu Obywatelskiego (prace ziemne pod boisko przy Wazie, Aktywna Nanicka i Centrum Sportu Tytani). W Parku Miejskim w ramach rewitalizacji planowany jest remont stawu i mostu na rzece Cedron, budowa toalety automatycznej, ścieżki do ul. Zamkowej oraz elementów sportowych. Przewidziana jest budowa ul. Ofiar Grudnia, przebudowa ul. Westerplatte oraz budowa dwóch rond w ul. Ofiar Piaśnicy (przy wsparciu Starostwa Powiatowego). Przy ul. Wałowej ma powstać Park Cedron, a przy Hotelu Bliza teren rekreacyjno-sportowy. W br. rozpoczyna się też Rewitalizacja Śródmieścia, termomodernizacja 13. budynków komunalnych i Krytej Pływalni, realizacja Programu Kawka w 10. budynkach komunalnych oraz uruchomienie budowy pierwszego budynku na Górce Bolszewskiej. Zaplanowane jest też sporządzenie kilkunastu projektów technicznych na budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz projektu na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 (SP 5).
Prezydent zapowiedział także podjęcie starań o dotacje na inwestycje miejskie w różnych źródłach zewnętrznych, gdyż możliwości budżetowe miasta nie pokrywają w pełni planowanych zadań.

Autor: HP

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020